Zmiany w organizacji ruchu w związku z Verva Street Racing Zmiany w organizacji ruchu w związku z Verva Street Racing
Wskaźniki

Wskaźniki dot. oświetlenia


 
Linia oświetlenia zewnętrznego
tereny zielone, ulice, parkingi manewrowe.
 
Lp.
 
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka
Cena jednostkowa
zł. netto
Wartość
zł. netto
Ilość
Ceny materiałów
1
 
Oświetlenie zewnętrzne- słup oświetleniowy oraz element oświetlenia- lampa.
1szt.
 
1 393,14
- 4 469,90
1 393,14
- 4 469,90
2
 
Kanalizacja kablowa.

1m bieżący  sieci
 
9,87  - 20,80 
 
9,87  - 20,80 
 
3
 
Roboty ziemne w tym  wykopy i zasypka.

1m bieżący  sieci
 
25,82 - 40,01
25,82 - 40,01
Roboty kablowe -  układanie kabla energetycznego, montaż osprzętu kablowego.
1m bieżący  sieci
 
12,50 - 23,00
12,50 - 23,00
4
 
Uziemienia.
 
1 szt.
 
16,23 - 33,49
16,23 - 33,49
5 
Badania i pomiary.

1m bieżący  sieci
 
0,85 - 1,15
0,85 - 1,15
Do kwot każdorazowo należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
 
Wykonanie dokumentacji projektowej
15%*
 
Uwaga
Kwoty za prace budowlane przyjęto na podstawie opracowania SECOCENBUD- „Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO"; cz. II- obiekty inżynieryjne; IV kwartał 2013 r.;
Kwoty za wykonanie dokumentacji projektowej stanowią ok. 15% kwoty realizacji inwestycji.