Nauka

Maturzyści z Gdyni z największą zdawalnością

Maturzyści z Gdyni z największą zdawalnością w Trójmieście // fot. Michał Kowalski
Tegoroczni gdyńscy maturzyści zakończyli egzamin z najlepszą zdawalnością w Trójmieście i średnią wyższą niż średnia wojewódzka i krajowa. To ponownie ogromy powód do dumy dla całego miasta.
 
Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2018 roku przystąpiło w województwie pomorskim 14 803 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). W Gdyni do egzaminu maturalnego przystapiło 2141 uczniów, a z wynikiem pozytywnym ukończyło egzamin 1721 osób, tj. 81%.

- To kolejna bardzo dobra informacja o gdyńskiej oświacie. Jako miasto mamy najwyższą zdawalność egzaminu maturalnego. Szczególnie cieszą wysokie wyniki z matematyki. W tej dziedzinie odskoczyliśmy wybitnie od innych miast w województwie pomorskim - mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni. – Wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice, opiekunowie, pracownicy szkół i my jako samorząd mamy wielki powód do dumy – mówi.Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2018 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego: w części ustnej z języka polskiego oraz wybranego języka obcego nowożytnego. W części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego.
 
Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z nauczanego języka, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej. Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych – zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015 r. – obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.
 
Do egzaminu maturalnego w maju 2018 r. przystąpili również absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w maju 2018 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.