Nauka

Pomorska Konferencja Historyczna w Gdyni

PKH
27 listopada w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się konferencja z zakresu edukacji historycznej „Obywatele polscy w KL Auschwitz”. Spotkanie było kontynuacją projektu rozpoczętego w czerwcu tego roku w Warszawie. Projekt skierowany był do młodzieży z całego województwa pomorskiego.

Celem spotkania było upowszechnienie wiedzy o losach deportowanych do Auschwitz obywateli II RP oraz zachęcenie nauczycieli do realizacji programu edukacji historycznej.

Organizatorami konferencji było Kuratorium Oświaty w Gdańsku i Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
Współorganizatorami była „ Fundacja Wiara i Prawda” i Muzeum Auschwitz. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i uzyskało wiele pozytywnych opinii zarówno w jego trakcie jak i po zakończeniu.

Koordynatorami projektu było trzech dyrektorów gdyńskich placówek oświatowych: Wojciech Jankowski dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Krzysztof Jankowski dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 i Andrzej Gogola, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4.
  • Małgorzata Bielang
  • Krystyna Przyborowska
  • koordynatorzy projektu
  • Pomorska Konferencja Historyczna
  • Pomorska Konferencja Historyczna
  • Pomorska Konferencja Historyczna