Nauka

Projektujemy nowe skrzydło „Chłodniczaka”

Tak będzie wyglądać nowe skrzydło Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych na Grabówku
Kompletnie nowe skrzydło, sześć nowych pracowni do nauki zawodów i trzy wyremontowane w starej części budynku, szereg rozwiązań dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami – popularny gdyński „Chłodniczak”, czyli Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych zmieni swoje oblicze. Trwają prace nad projektem przebudowy i rozbudowy budynku szkoły, która kształci między innymi elektroników, elektryków, mechatroników czy techników chłodnictwa i klimatyzacji.

To jedno z najważniejszych zadań w projekcie rozwoju gdyńskiej sieci szkół zawodowych. Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych doczeka się kompleksowej rozbudowy budynku. W nowym skrzydle szkoły powstaną nowocześnie wyposażone pracownie zawodowe – dokładnie sześć, do tego uda się przygotować także trzy kolejne pracownie w starym budynku, który dodatkowo zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i wymogów przeciwpożarowych.

Dobudowane dwukondygnacyjne skrzydło szkoły będzie wyposażone w windę i wszystkie niezbędne instalacje. W ramach prac zagospodarowany zostanie też teren dookoła budynku. Pracownie w ramach zadania zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt służący do praktycznej nauki kilku zawodów.

- Rozbudowa popularnego „Chłodniczaka” to kluczowe zadanie w procesie rozwoju gdyńskich szkół zawodowych – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. - Jestem przekonany, że rozbudowa placówki i stworzenie nowoczesnych pracowni znacząco podniesie przede wszystkim jakość kształcenia. Szczególnie ważne jest to, że szkoła będzie mogła skuteczniej kształcić przyszłych elektrotechników, elektroników, mechatroników czy specjalistów z branży chłodnictwa i klimatyzacji. To ściśle techniczne, przyszłościowe zawody, których przedstawiciele są bardzo poszukiwani przez różne firmy, nie tylko w Gdyni i na Pomorzu. Zawsze będzie zapotrzebowanie na ich usługi, co zaraz po ukończeniu nauki oprócz szerokich perspektyw daje też gwarancję dobrze płatnej pracy – wyjaśnia wiceprezydent Bartoszewicz.

Wizualizacja nowego skrzydła ZSCHiE

Na rozbudowie „Chłodniczaka” skorzystają uczniowie przygotowujący się do kilku zawodów. W już istniejącej części placówki, która zostanie częściowo przebudowana na bazie czterech pomieszczeń powstaną trzy nowe pracownie:
  • pracownia informatyczna nr 3 (sieciowa) – 17 stanowisk komputerowych i 8 stanowisk dydaktycznych
  • pracownia informatyczna nr 4 – 17 stanowisk komputerowych
  • pracownia komunikacji w języku obcym – 25 stanowisk komputerowych

W nowym skrzydle, które powstanie w wyniku rozbudowy ZSCHiE będzie można kształcić przyszłych techników dzięki nowym pracowniom:

  • pracownia podstaw elektrotechniki i elektroniki – pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych, badanie i sprawdzanie układów i elementów elektrycznych i elektronicznych, badanie zjawisk związanych z prądem stałym i zmiennym, ćwiczenia z wykorzystywaniem symulacyjnego oprogramowania układów elektrycznych i elektronicznych
  • pracownia elektryczna - badanie maszyn elektrycznych, określanie ich parametrów technicznych, montaż układów zasilania, sterowania, rozruchu i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych, pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych, lokalizacja i usuwanie symulowanych, typowych uszkodzeń maszyn i urządzeń elektrycznych, montaż typowych instalacji elektrycznych wg. dokumentacji na wydzielonych stanowiskach, montaż rozdzielnic elektrycznych różnego typu, pomiary w instalacjach elektrycznych, wyszukiwanie i usuwanie usterek w instalacjach elektrycznych
  • pracownia technologii mechanicznych - nauka pomiarów warsztatowych, ćwiczenia obróbki ręcznej, montaż elementów maszyn, wykonywanie połączeń części metalowych z ćwiczeniami ze spawania różnymi metodami, podstawowe ćwiczenia z obróbki mechanicznej metali, w tym toczenie i frezowanie
  • pracownia elektroniczna - nauczanie instalowania, użytkowania i naprawy urządzeń elektronicznych, badanie funkcji urządzeń w systemach telewizji satelitarnej i kablowej, telewizji dozorowej, kontroli dostępu i zabezpieczeń, sieci komputerowych i sieci automatyki przemysłowej, wykonywanie instalacji i uruchamianie urządzeń, wykonywanie pomiarów sprawdzających funkcjonowanie urządzeń, lokalizacja usterek i ich usuwanie w systemach
  • pracownia mechatroniczna - montaż elementów i podzespołów mechatronicznych, demontaż i montaż zespołów mechatronicznych, montaż i demontaż elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych i pneumatycznych, programowanie układów programowalnych w połączeniu z urządzeniami wykonawczymi, wyszukiwanie usterek i ich usuwanie w układach i urządzeniach mechatronicznych, naprawa sprzętu AGD
  • pracownia chłodniczo-klimatyzacyjna - montaż elementów instalacji chłodniczych, badanie elementów instalacji i urządzeń chłodniczych, wykonywanie prób szczelności instalacji, łączenie układów automatyki i sterowania w urządzeniach chłodniczo-klimatyzacyjnych, regulacja instalacji chłodniczych, napełnianie instalacji chłodniczych, - uruchamianie instalacji i urządzeń chłodniczo – klimatyzacyjnych, pomiary parametrów instalacji chłodniczo – klimatyzacyjnej, badanie pomp ciepła, naprawa urządzeń chłodniczo-klimatyzacyjnych


Aby zrealizować swoje zadania, pracownie zostaną wyposażone w specjalistyczny sprzęt do nauki zawodu – od zestawów narzędziowych, przez przyrządy pomiarowe i silniki elektryczne o małej mocy, po kabiny spawalnicze z półautomatem spawalnicznym MIG/MAG oraz tokarki i frezarki CNC (sterowane numerycznie). Docelowo sprzęt pozwoli uczniom na nabycie umiejętności, które przydadzą się na rynku pracy bezpośrednio po zakończeniu nauki.

Całe zadanie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Podzielono je na dwa etapy, z czego pierwszy to wykonanie projektu i uzyskanie wymaganych pozwoleń, a drugi etap to sama budowa i wyposażanie. Aktualnie kończy się pierwszy etap. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, wstępny termin ukończenia całej przebudowy i rozbudowy budynku szkoły to sierpień 2019 roku.