Nauka

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2018/2019

rekrutacja uzupełniająca
Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2018/2019 do dysponujących wolnymi miejscami przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni


Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzone jest zgodnie z terminami ustalonymi w Zarządzeniu nr 7434/2018/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 stycznia 2018 roku. Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnej z wybranych placówek mogą w dniach od 1 do 8 czerwca 2018 r. do godz. 16.00 złożyć wniosek o przyjęcie do placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.
 
Lista wolnych miejsc w gdyńskich przedszkolach samorządowych:

l.p. Numer przedszkola Dzielnica Adres Telefon Liczba wolnych miejsc/rok ur.
1 Przedszkole nr 4 Działki Leśne ul. Tatrzańska 18
81- 313 Gdynia
58 621 63 99 6 (2015)
2 Przedszkole nr 5 Orłowo ul. Miodowa 16
81- 558 Gdynia
58 624 82 42 2 (2015)
3 Przedszkole nr 6 Karwiny III ul. Chwaszczyńska 28
81- 396 Gdynia
58 629 15 26 3 (2015-2014)
4 (2013)
4 Przedszkole nr 9 Wzgórze Św. Maksymiliana ul. Bpa Dominika 5
81- 402 Gdynia
58 622 26 51 5 (2015)
7 (2013-2012)
5 Przedszkole nr 14 Orłowo ul. Ks. St. Zawackiego 5
81 - 514 Gdynia
58 624 81 23 3 (2015-2014)
6 Przedszkole nr 19 Wzgórze Św. Maksymiliana ul. Harcerska 4
81- 428 Gdynia
58 622 12 42 11 (2015-2014)
2 (2013)
7 Przedszkole nr 24 Redłowo ul. J. Korczaka 22
81- 473 Gdynia
58 622 27 51 4 (2013-2012)
8 Przedszkole nr 25 Środmieście ul. A. Necla 14
81- 377 Gdynia
58 620 18 28 8 (2015-2014)
9 Przedszkole nr 30 Babie Doły ul. Zielona 53
81 –  197 Gdynia
58 665 82 88 6 (2015 -2014)
5 (2013-2012)
10 Przedszkole nr 31 Leszczynki ul. Zamenhofa 8
81 – 078 Gdynia
58 623 20 15 12 (2015-2014-2013)
11 Przedszkole nr  43
„Jantarek”
Oksywie Inż. J. Śmidowicza 59
81 - 127 Gdynia
58 625 32 85 1 (2013-2014)
12 Przedszkole nr 51 Śródmieście ul. Władysława IV 52
81 – 384 Gdynia
58 620 85 03 17 (2015-2014)
3 (2013-2012)
13 Przedszkole nr 52 Śródmieście ul. I. Krasickiego 4
81- 385 Gdynia
58 661 32 62 4 (2013-2012)
                                                                                                                                                      Razem 103 miejsca
Publiczne przedszkole przy Parafii NMP, ul. Armii Krajowej 26
tel: 58 661 94 47, 7 miejs dla r. 2015 i 5 dla r. 2013-2012


Lista wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:

l.p Numer szkoły podstawowej Dzielnica Adres Telefon Liczba wolnych miejsc
1 SP 6 Obłuże ul. Cechowa 22
81-197 Gdynia
58 625 40 25 16
2 SP 8 Orłowo ul. Orłowska 27
81-522 Gdynia
58 624 84 62 1
3 SP 10 Chylonia ul. Morska 192
81-205 Gdynia
58 623 06 33 50
4 SP 11 Orłowo ul. Wrocławska 51
81-547 Gdynia
58 664 69 05 3 (2012-2013)
14 (2015-2014)
5 SP 12 Witomino ul. Stawna 4/6
81-629 Gdynia
58 624 26 63 20
6 SP 13 Mały Kack ul. Halicka 8
81-506 Gdynia
58 622 23 43 8
7 SP 14 Pustki Cisowskie ul. Chabrowa 43
81-079 Gdynia
58 623 85 67 12
8 SP 17 Grabówek ul. Grabowo 12
81-265 Gdynia
58 620 89 78 27
9 SP 21 Śródmieście ul. Jana z Kolna 5
81-351 Gdynia
58 620 88 67 9
10 SP 23 Wzgórze Św. Maksymiliana ul. Grottgera 19
81-438 Gdynia
58 622 07 33 9 (2012-2013)
25 (2015-2014)
11 SP 26 Działki Leśne ul. Tatrzańska 40
81-313 Gdynia
58 620 66 64 18
12 SP 29 Leszczynki ul. P. Ściegiennego 8
81-257 Gdynia
58 623 12 44 31
13 SP 31 Cisowa ul Chylońska 227
81-007 Gdynia
58 782 11 51 16
14 SP 33 Oksywie ul. Godebskiego 8
81-134 Gdynia
58 625 04 01 12
15 SP 34 Redłowo ul. Cylkowiego 5
81-465 Gdynia
58 622 14 34 20
16 SP 35 Witomino ul. Uczniowska 1
81-647 Gdynia
58 624 09 74 2
17 SP 37 Wiczlino ul. Wiczliońska 93
81-577 Gdynia
58 624 15 64 10
18 SP 39 Obłuże ul. Adm. Unruga 88A
81-166 Gdynia
58 625 09 71 9
19 SP 40 Chylonia ul. Rozewska 33
81-055 Gdynia
58 623 25 88 60
20 SP 42 Karwiny ul. L. Staffa 10
81-575 Gdynia
58 629 20 00 12
21 SP 43 Pogórze ul. Porębskiego 21
81-155 Gdynia
58 625 57 08 38 (2012-2013)
8 (2015-2014)
22 SP 44 Obłuże ul. Sucharskiego 10
81-157 Gdynia
58 625 48 25 15
23 SP 45 Dąbrowa ul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
58 6290648 14
24 SP 46 Karwiny ul. Chwaszczyńska 26
81-571 Gdynia
58 6291269 45
25 SP 47 Dąbrowa ul. Nagietkowa 73
81-589 Gdynia
58 629 00 37 16
26 SP 48 Chwarzno ul. Jowisza 60
81-601 Gdynia
58 621 40 34 12
27 SP 51 Śródmieście ul. Słowckiego 53
81-392 Gdynia
58 621 72 24 3
28 SP 52 Grabówek ul. Okrzei 6
81-228 Gdynia
58 663 79 88 16
29 SP 53 Wzgórze Św. Maksymilina ul. Gen. Hallera 9
81-453 Gdynia
58 622 22 24 20
                                                                                                                                               Razem miejsc: 618

W rekrutacji uzupełniającej nie ma już logowania się w systemie!
  
O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń! 
 
Terminy rekrutacji: 
 
 - od 1 czerwca 2018 r. do 8 czerwca 2018 r. (włącznie) do godz. 16.00 – wydrukowany wniosek o przyjęcie oraz dokumenty potwierdzające wybór danego kryterium należy w formie papierowej złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej dysponującymi wolnymi miejscami.
 
-  15 czerwca 2018 r.  o godz. 15.00  –  podanie  do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjne w przedszkolu/szkole list kandydatów zakwalifikowanych oraz list kandydatów niezakwalifikowanych,
 
-  do 20 czerwca 2018 r. do godz. 17.00 –  potwierdzenie przez rodzica kandydata woli  zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane, 
 
-  22 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjne w przedszkolu/szkole list kandydatów przyjętych oraz list kandydatów nieprzyjętych.
 
 W rekrutacji uzupełniającej obowiązują te same kryteria oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie:

 -  na I etapie postępowania kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (mają taką samą wartość i brane są pod uwagę łącznie),
 
 -  na II etapie postępowania kryteria tzw. samorządowe (określone w Uchwale Nr VI/82/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r.).

KRYTERIA USTAWOWE

l.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Liczba punktów
1 Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
(wzór oświadczenia będzie dostępny w zał. nr 1)
110 pkt
2 Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt
3 Niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt
4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt
5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110pkt
6 Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie
(oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia będzie dostępny w zał. nr 2)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt
7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt

KRYTERIA SAMORZĄDOWE

l.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Liczba punktów
1 dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się - kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej; oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;- zał. nr 3
 
 
55 pkt
2 dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się
 w systemie dziennym;
oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej
z uwzględnieniem nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;- zał. nr 4
 
 
20 pkt
3 dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru,
do którego o przyjęcie ubiega się
w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja;
(kryterium tego nie można zaznaczyć, jeżeli starsze dziecko kończy etap przedszkolny/szkolny i w roku szkolnym na który przeprowadzana jest rekrutacja nie będzie już uczęszczać do przedszkola/oddziału przedszkolnego)
oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się; - zał. nr 5  
 
10 pkt
4 dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie - kryterium dotyczy tylko przedszkoli; oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin korzystania z opieki przedszkolnej; - zał. nr 6  
8 pkt
5 dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie - kryterium dotyczy tylko przedszkoli; oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; - zał. nr 7  
 
5 pkt
6 przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) – zał.8  
 
2 pkt

Przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
 
Procedura odwoławcza:
1. Rodzice  dzieci, które nie zostały przyjęte mogą wnioskować do Komisji Rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętychi nieprzyjętych.
2. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.
3. Rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez Komisję Rekrutacyjną.
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania  odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzicowi służy skarga do sądu administracyjnego.
 
Rekrutacja  dzieci urodzonych w roku 2016 możliwa będzie w przypadku wolnych miejsc, od 20 sierpnia 2018 r.