Nauka

Teatr reaguje – lekcje teatralne przeciw „mowie nienawiści”

Teatr reaguje
Reagując na ostatnie wydarzenia, które mają miejsce w przestrzeni publicznej i dominującą rolę "mowy nienawiści" Teatr Gdynia Główna w porozumieniu z Prezydentem Miasta Gdyni i Wydziałem Edukacji wprowadził pilotażowy projekt Interaktywnego Teatru Edukacyjnego.
 
Milczące przyzwolenie na szerzenie „mowy nienawiści” sprawia, że staje się ona językiem używanym bezrefleksyjnie przez młodzież. Sytuację pogarsza także ostry, surowy i często bardzo agresywny sposób prowadzenia debaty publicznej, gdzie problemy nie są wyjaśniane, ale zaostrzane dla politycznych efektów.

Właśnie dlatego niezbędne są pilne działania edukacyjne, które trafią do młodych ludzi i będą przeciwdziałać przemocy werbalnej i szerzeniu szkodliwych stereotypów. Jak to robimy? Wieloletnie doświadczenie Teatru Gdynia Główna potwierdza, że skuteczną metodą interaktywnej rozmowy z młodzieżą o sprawach trudnych i ważnych są spektakle oparte na metodzie Teatru Forum. Teatr może być więc narzędziem do rozmowy o „mowie nienawiści” i sposobem na wspólne wypracowanie sposobów na przeciwdziałanie przemocy werbalnej, narzędziem skuteczniejszym i bardziej dopasowanym do odbiorcy niż typowa pogadanka czy też nieskupiający uwagi młodzieży wykład.

Ten bezpłatny, pilotażowy projekt Interaktywnego Teatru Edukacyjnego ma na celu przygotowanie czterech działań edukacyjnych dla młodzieży – trzy spektakle w ramach metody Teatru Forum oraz wpisującą się w tematykę odpowiedzialności za słowa, lekcję teatralną, opartą na ponadczasowym dziele, a zarazem lekturze szkolnej – „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.
 
 
SZCZEGÓŁOWA OFERTA DO POBRANIA TUTAJ.
 
 
Projekt dedykowany jest gdyńskim szkołom.
 
Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Gminy Miasta Gdyni.