Nauka

Zgłębią przedwojenną historię gdyńskich Żydów

Program oparty jest na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucz do przełamywania barier, fot. mat. prasowe
Uczniowie XVII LO w Gdyni poznają dziedzictwo żydowskie miasta. Od połowy września trwają tam warsztaty w ramach „Szkoły Dialogu”.

Szkoła Dialogu to program realizowany od 2008 roku. Jego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy kraju.
Od 17 września uczniowie z XVII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni biorą udział w warsztatach i przygotują projekt; wszystko w ramach „Szkoły Dialogu” – programu edukacyjnego fundacji Forum Dialogu.

- W Gdyni temat relacji Polsko-Żydowskich nie jest powszechny, więc pomyśleliśmy, że może warto się temu przyjrzeć – mówi Oktawia Gorzeńska, dyrektor szkoły. - W Szkole Powszechnej nr 1 znaleźliśmy ślady żydowskie sprzed wojny. Również bardzo wierzymy w pracę projektową. Jeśli jest dobrze poprowadzona i wdrażana, to młodzi ludzie nabywają umiejętności potrzebne w życiu, a przy okazji wiele się uczą. Można więc pięknie połączyć wiedzę i umiejętności.

Program oparty jest na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucz do przełamywania barier.

- Podczas czterech warsztatów uczniowie poznają szereg zagadnień związanych z kulturą i tradycją żydowską, a następnie pod opieką trenerów Forum przygotują trasę spaceru upamiętniającego przedwojenną historię ludności żydowskiej z Gdyni - opowiada Julia Machnowska, koordynatorka programu „Szkoła Dialogu”. - Efekty tej pracy zaprezentują mieszkańcom miasta podczas wycieczki finałowej. Sprawozdanie z wycieczki weźmie udział w konkursie, którego zwycięzcy zostaną ogłoszeni na początku marca 2019 r. podczas uroczystej gali „Szkoły Dialogu” w Warszawie.

Uczestniczące w projekcie szkoły otrzymują tytuł „Szkoły Dialogu”.

- Ponieważ przygotowujemy się do obchodów 90. rocznicy powstania szkoły oraz 100 rocznicy odzyskania Niepodległości, uczniowie postanowili dowiedzieć się, jaką rolę pełniła społeczność żydowska w naszym mieście przed II wojną światową, jaki był jej wkład w rozwój Gdyni - wyjaśnia Dorota Brylska-Ziółtkowska, nauczycielka języka polskiego oraz koordynatorka szkolnego projektu "Forum Dialogu". - Te zagadnienia rzadko są poruszane w lokalnych mediach, jednocześnie możliwość wzięcia udziału w ciekawie prowadzonych warsztatach okazała się atrakcyjna dla uczniów klas I i II liceum.

Warsztaty odbyły się dotychczas z ogromnym sukcesem w 347 szkołach w ponad 225 miejscowościach całej Polski. W Gdyni potrwają do 16 grudnia.

Informacje o dziedzictwie żydowskim w Gdyni można odnaleźć na portalu Wirtualny Sztetl: http://www.sztetl.org.pl/

Fundacja Forum Dialogu jest organizacją pozarządową zajmującą się od siedemnastu lat działalnością na rzecz zbliżenia pomiędzy Polakami, a Żydami, przeciwdziałaniem przejawom antysemityzmu i ksenofobii, a także edukacją na rzecz tolerancji.

Więcej informacji o fundacji i programie „Szkoła Dialogu”: www.dialog.org.pl