1322 (1122) 2018-05-18 - 2018-05-24

Zapisy do Zespołu Szkół Specjalnych nr 17

Zespół Szkół Specjalnych nr 17 (ul. Witomińska 25/27) zaprasza 19 maja w godz. 10.00-13.00 na Dzień Otwarty placówki.
***
Zespół Szkół Specjalnych nr 17 (ul. Witomińska 25/27) ogłasza zapisy do:
1. Punktu Przedszkolnego nr 1 przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 24, dla dzieci w wieku od 3 lat z autyzmem bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi;
2. Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 24, dla dzieci z autyzmem bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku od 6 lat do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym;
3. Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24, dla dzieci w wieku od 7 lat z niepełnosprawnością intelektualną bądź z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
4. Szkoły Przysposabiającej do Pracy na 2, dla absolwentów gimnazjów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły (tel. 58 620 72 25). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o autyzmie lub sprzężonych niepełnosprawnościach (dotyczy poz. 1 i 2), orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (dotyczy poz. 1 i 2). Rekrutacja trwa cały rok. Kontakt tel. 58 620 72 25, 58 661 47 57 lub e-mail: sekretariat@zss17.org.