10 lat w Unii Europejskiej

Projekt pn.: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”

10 lat w Unii Europejskiej - logoW tym roku przypada 10. rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej. To doskonała okazja do zaprezentowania wszystkim pomysłów i inwestycji, które uzyskały dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Szczegółowe informacje o projektach realizowanych z udziałem środków unijnych oraz opisy wydarzeń towarzyszących obchodom rocznicowym dostępne są na stronie www.10latwue.pl.

Projekt pn.: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

10 lat w Unii EuropejskiejProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.