2015/2016

Miejski konkurs wiedzy o Gdyni - 2015/2016 - edycja szkolna

Laureaci Miejskiego Konkursu wiedzy o Gdyni
Gdynia – moja mała ojczyzna
 
Licealiści :

1. Michał Labuda - III Liceum Ogólnokształcące
2. Marta Marciniak - VI Liceum Ogólnokształcące
3. Aleksander Stanik - V Liceum Ogólnokształcące
 
Gimnazjaliści :

1. Kamil Sarapuk - Gimnazjum nr 1
2. Krzysztof Wilczyński - Gimnazjum nr 8
3. Jakub Pomieczyński - Gimnazjum nr 2
 
Szkoły Podstawowe :

1. Mikołaj Olczyk - Szkoła Podstawowa nr 18
2. Adrian Sobota - Szkoła Podstawowa nr 16
3. Aleksander Czernek - Szkoła Podstawowa nr 46  ex aequo Dominik Sarniak - Szkoła Podstawowa nr 26
 
Gratulujemy!
 
Harmonogram gali finałowej miejskiego konkursu wiedzy o Gdyni – Gdynia moja mała ojczyzna.
gdzie – audytorium im. prof. dr. Józefa Urbańskiego Akademii Marynarki Wojennej (budynek Biblioteki Głównej AMW)
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia, ul. Śmidowicza 69
kiedy: czwartek 31 marca 2016 roku,
uczniowie szkół podstawowych: 10:30 – 12:30
uczniowie gimnazjów 12:30 – 14:30
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 14:30 – 16:30
Finał  odbywa się odrębnie dla każdej z grup wiekowych (zgodnie z harmonogramem podanym wyżej) i realizowany jest w formie ustnej w obecności jury oraz publiczności. W ramach finału możliwe jest zadawanie pytań otwartych lub zamkniętych jak również proszenie o wykonanie poleceń typu „wybierz”, „dopasuj”, „wskaż”, „skreśl”, „wyjaśnij”, „rozwiń” itd. Udzielenie odpowiedzi na poszczególne pytania będzie związane z określonym przez prowadzącego finał limitem czasu.
Zapraszamy finalistów konkursu z każdej grupy wiekowej wraz z dopingującymi im koleżankami i kolegami, nauczycielami oraz rodzicami ….Biuro Rady Miasta oraz Akademia Marynarki Wojennej serdecznie zapraszają
http://www.amw.gdynia.pl/title,pid,3,newsid,1734,year,2016.html
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i nauczycielom, szczególnie gratuluję uczniom którzy zakwalifikowali się do finału konkursu.
Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości pana Krzysztofa Miłosza
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz
 • fot. K. Miłosz