2016/2017

Terminarz konkursu r.szk. 2016/2017

Zgłoszenia szkół - do 18.11.2016 - mailowo - m.anuszek@gdynia.pl
I etap konkursu - 25.11.2016 - w szkołach macierzystych;
II etap - 24 luty 2017 r. - PPNT - sala C bud III;
finał - 25 marca 2017 r. -  w Audytorium im. prof. dr. Józefa Urbańskiego w budynku biblioteki głównej Akademii Marynarki Wojennej. Finał przeprowadzany jest odrębnie dla każdej grupy wiekowej:

9:00 – 11:00 – finaliści szkół podstawowych
11:30 – 13:30 – finaliści z gimnazjów
14:00 – 16:00 – finaliści szkół ponadgimnazjalnych.