Bieżące informacje

Aneks do umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 7 maja 2013 roku podpisany został Aneks nr POIS.08.03.00-00-004/10-01 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.08.03.00-00-004/10-00 projektu pn.: „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W związku z powstałymi oszczędnościami po wyłonieniu Wykonawcy Systemu TRISTAR, mimo zwiększenia zakresu inwestycji o objęcie Systemem dodatkowych 11 skrzyżowań/przejść dla pieszych, zmniejszeniu uległ koszt całkowity projektu oraz wartość jego dofinansowania.
Wartość projektu: 160 815 099,81 PLN.
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 136 074 104,10 PLN.

W związku ze zwiększeniem zakresu przedsięwzięcia, wydłużony został również okres realizacji inwestycji do dnia 31 grudnia 2014 roku.Logo TRISTAR