Cel, zakres i rezultaty projektu

Cel, zakres i rezultaty projektu

Cele projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest tworzenie podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez upowszechnienie wykorzystania technologii informacyjnych w pracy instytucji publicznych w Gdyni oraz rozwój elektronicznych usług publicznych dla ludności i biznesu.

Zakres projektu:  

Udostępnienie 162 usług publicznych on-line świadczonych przez 61 instytucji korzystających z podpisu elektronicznego: Urząd Miasta Gdyni (161 procedur administracyjnych) i 60 publicznych placówek oświatowych w Gdyni.

Zostanie to zrealizowane poprzez:

  1. Zakup 1760 zestawów komputerowych, w tym 1700 komputerów stacjonarnych oraz 60 komputerów przenośnych dla administratorów lokalnych w placówkach oświatowych.
  2. Utworzenie 60 serwerowni lokalnych oraz sieci komputerowych i instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych, a także serwerowni miejskiej.
  3. Wdrożenie 2 platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej - platformy e-Urzad, składającej się m.in. z: formularzy elektronicznych, brokera komunikacyjnego, elektronicznej skrzynki podawczej, serwera poczty elektronicznej, systemu DocFlow oraz platformy e-Dziennik.
  4. Wdrożenie jednego systemu podnoszącego bezpieczeństwo sieci i oferowanych usług (FireWall) we wszystkich placówkach oświatowych objętych projektem oraz w Urzędzie Miasta Gdyni.
  5. Wdrożenie 240 podpisów elektronicznych – przez zakup zestawów do składania bezpiecznego podpisu kwalifikowanego.

Planowane rezultaty realizacji projektu:

Efektem wdrożenia projektu będzie udostępnienie kanału komunikacji elektronicznej z Urzędem Miasta Gdyni oraz 60 publicznymi placówkami oświatowymi w Gdyni. Przełoży się to na podniesienie jakości usług, świadczonych obywatelom przez Gminę Miasta Gdyni w dwóch istotnych obszarach działalności: administracji publicznej i edukacji.

Realizacja Projektu umożliwi:

a) w zakresie wdrożonego modułu e-Urząd:

-     szybszy dostęp do informacji i większą przejrzystość procedur,

-     zwiększenie jakości świadczonych usług i podniesienie bezpieczeństwa usług elektronicznych,

-     przyspieszenie załatwiania spraw.

b) w zakresie wdrożonego modułu e-Dziennik:

-     łatwiejszy, szybszy kontakt rodziców z nauczycielem,

-     dostęp do informacji o postępach uczniów o dogodnej porze i z dowolnego miejsca,

-     systematyczną kontrolę rodziców nad procesem edukacyjnym dziecka,

-     szybsze i skuteczniejsze reagowania na problemy dziecka,

-     efektywniejsze wykorzystania czasu pracy nauczycieli,

-     uproszczenie sporządzania statystyk.

 

 

 

Stopka RPO eUsługi kolor

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013