Cel, zakres i rezultaty projektu

Cel, zakres i rezultaty projektu


Cele projektu:
Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej i kultury, poprawa oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej Szkoły, podniesienie jakości kształcenia oraz wzbogacenie oferty kulturalnej proponowanej przez placówkę zarówno dla środowiska muzycznego, jak i mieszkańców Gdyni i odwiedzających ją gości.

Zakres rzeczowy projektu:
Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku oraz rozbudowa Szkoły polegająca na rozbiórce dwukondygnacyjnej części dobudowanej do obiektu i zbudowaniu nowoczesnej bryły, a także zagospodarowanie przyległego terenu wraz z wykonaniem małej architektury; zakup niezbędnego wyposażenia, w tym instrumentów muzycznych.


Produkty projektu:

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie przebudowany i rozbudowany obiekt Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni o powierzchni netto około 2 804,52 m² i kubaturze około 12 601 m³, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiadający:
- 41 sal dydaktycznych wyposażonych w 40 nowych ławek dwuosobowych, 80 nowych krzeseł do ławek, 5 nowych tablic w pięciolinię, 14 nowych biurek, 14 nowych szaf na instrumenty i nuty, 25 nowych instrumentów muzycznych: 8 fortepianów, 8 pianin, 1 harfę, 2 klawesyny, 2 kotły, 1 marimbę, 1 werbel, 1 zestaw perkusyjny, 1 tom-tom;
- salę koncertową wyposażoną w 203 krzesła widowni;
- salę organową wyposażoną w 50 krzeseł widowni;
- salę egzaminacyjną;
- kabinę nagrań.


Rezultaty projektu:

Realizacja inwestycji przyczyni się do:
- rozwoju infrastruktury szkolnictwa artystycznego poprzez utworzenie nowoczesnej bazy warsztatowej,
- udostępnienia obiektu dla osób niepełnosprawnych, w szczególności tych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- poprawy bezpieczeństwa i komfortu przebywania w budynku Szkoły,
- poprawy jakości proponowanej przez placówkę oferty edukacyjnej, poprzez możliwość pełnego wykorzystania potencjału pedagogicznego, którym Szkoła dysponuje,
- efektywnej organizacji nauki i pracy w placówce,
- rozszerzenia oferty kulturalnej Szkoły,
- tworzenia wysoko wykwalifikowanej kadry muzycznej.

Realizacja projektu przyczyni się również do spełnienia mierzalnych celów ilościowych w zakresie:
- wzrostu dostępu do edukacji muzycznej – zwiększy się liczba uczniów przyjmowanych do Szkoły;
- rozszerzenia oferty edukacyjnej o trzy nowe kierunki nauczania: gry na harfie i klawesynie oraz innowacyjne zajęcia z muzyki kaszubskiej;
- udostępnienia oferty kulturalnej szerszemu gronu publiczności – planuje się organizację 20 koncertów rocznie w sali koncertowej oraz 10 koncertów rocznie w sali organowej;
- zwiększenia zatrudnienia – w wyniku realizacji przedsięwzięcia zatrudnionych zostanie trzech nauczycieli gry na instrumentach (harfa i klawesyn oraz instrumenty o rdzennie kaszubskim charakterze), a także dodatkowego dozorcy oraz trzech osób sprzątających.


Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego