Chwarznieńska warta Zachodu - II etap przebudowy

Chwarznieńska warta Zachodu - II etap przebudowy

Z początkiem października rozpoczęły się przygotowania do rozpoczęcia drugiego etapu przebudowy ul. Chwarznieńskiej – odcinka leśnego. Obejmie on budowę nowej ul. Chwarznieńskiej od zurbanizowanej części Witomina do miejsca, gdzie połączy się ona z odcinkiem na Chwarznie, gdzie przebudowa już została zakończona.


 
Co będzie zrobione w tym etapie inwestycji?

 • Ul. Chwarznieńska po przebudowie na modernizowanym odcinku będzie miała po dwa pasy ruchu w każdą stronę.
 • Powstanie wiadukt umożliwiający przejście pod trasą dużym zwierzętom, które  będzie służyło także jako przejazd gospodarczy.
 • Cała trasa będzie ogrodzona siatką.
 • Wzdłuż całego modernizowanego odcinka trasy biegła będzie ścieżka rowerowa (wraz z odcinkiem wybudowanym w I etapie inwestycji mierzyć będzie ok. 3,5 km)
 • Nowy odcinek będzie w całości oświetlony
 • Na wysokości Domu za Falochronem wybudowana zostanie kładka dla pieszych wyposażona w windy
 • Infrastruktura podziemna zostanie zmodernizowana.
 • Wycięte zostaną drzewa kolidujące z przebiegiem trasy
 • Posadzona zostanie nowa zieleń

Dlaczego przebudowa jest potrzebna?

Inwestycja jest konsekwencją dynamicznego rozwoju dzielnicy mieszkaniowej Gdynia-Zachód. Ulica Chwarznieńska jest najważniejszym traktem komunikacyjnym osiedli wchodzących w jej skład. Droga stanowi przy tym jedno z trzech połączeń Gdyni z Obwodnicą Trójmiasta  jednocześnie będąc najkrótszą drogą łączącą Obwodową z centrum miasta oraz główną osią komunikacyjną dzielnic Witomino i Chwarzno. Ul. Chwarznieńską kursują także autobusy komunikacji miejskiej. Odcinek prowadzący przez leśne tereny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego ma długość 1,4 km, a szerokość jezdni w tym miejscu to tylko 7 metrów. Inwestycja spowoduje upłynnienie ruchu samochodowego w tym rejonie, a także poprawę jakości korzystania z komunikacji publicznej. Przy okazji przebudowy drogi powstanie także w pełni szczelna kanalizacja deszczowa, znikną szkodliwe dla środowiska azbestowe przewody wodociągowe i kanalizacyjne, a w miejsce wyciętych drzew posadzonych zostanie prawie trzy tysiące krzewów. 

Harmonogram inwestycji:

 • I etap inwestycji – odcinek chwarznieński – od granicy lasu do zakrętu w rejonie ul. Gierdziejewskiego – został zrealizowany w czasie od października 2010 do października 2011.
 • Przygotowanie terenu pod II etap inwestycji – wycinka drzew, która została przeprowadzona w październiku 2012 r. bez uszczerbku dla środowiska.
 • II etap inwestycji – odcinek leśny - pomiędzy Chwarznem a Witominem – ma zakończyć się do połowy 2014 roku. W styczniu  br. został  ogłoszony przetarg na wykonanie prac budowlanych i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, drogowców na ul. Chwarznieńskiej zobaczymy  w marcu bieżącego roku.
 • III etap inwestycji – odcinek witomiński – od granicy lasu do skrzyżowania z ulicami Wielkokacką i Rolniczą będzie realizowany w latach następnych w miarę możliwości finansowych gminy

Mapa II etapu przebudowy ul. Chwarznieńskiej.

Przebudowa ulicy Chwarznieńskiej