Informacja o inwestorze i wykonawcach

Informacja o inwestorze i wykonawcach

INWESTOR

Gmina Miasta Gdyni
Wydział Inwestycji UM Gdyni

tel. (058) 668 83 00, fax (058) 668 83 02
e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl


PROJEKTY BUDOWLANE I PROJEKTY WYKONAWCZE

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku,
80-237 Gdańsk ul. Jana Uphagena 27,

tel. (058) 341 40 11, fax (058) 341 89 46,
e-mail: dn@bpbk.com.pl

Inżynier (koordynator) projektu

Transprojekt Gdański Spółka z o.o.,
80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 72 A,

tel. (058) 345 42 37, fax (058) 341 30 65

WYKONAWCA

Warbud S.A
02-117 Warszawa
Racławicka 146
tel. ( 0 22) 56 76 100, ( 0 22) 56 76 101
fax. ( 022) 56 76 200
e-mail: warbud@warbud.pl
www.warbud.pl