Informacja o inwestorze i wykonawcy

Informacja o inwestorze i wykonawcy

inwestor

Gmina Miasta Gdyni
Wydział Inwestycji UM Gdyni
tel. 668 83 00

projekt architektoniczno-budowlany

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdańsk
tel. 058 341 40 11

koordynator projektu

inż. Kazimierz Kalk
Biuro Obsługi Inwestycji
"Inwest Wybrzeże" Sp. z o.o.
ul. Kielecka 7
81-303 Gdynia
tel. 058 621 61 73

wykonawca

Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S.A.
ul. Tysiąclecia 2
09-400 Płock
tel. 024 262 36 95

Mostostal Warszawa S.A.
ul. Konstruktorska 11A
02-673 Warszawa