Informacje o postępach budowy

Informacje o postępach budowy

71.599.880,64 zł kosztowała jedna z największych i najważniejszych inwestycji drogowych Gdyni. Dzięki dotacji z Unii Europejskiej w kwocie 51.392.804,98 zł długo oczekiwana trasa 5 czerwca 2008 r. została otwarta!
 
Ulica Janka Wiśniewskiego łączy gdyński port - jeden z największych w Europie - z centrum miasta. Korzystają z niej także tysiące mieszkańców północnych dzielnic Gdyni. Do niedawna musieli stać w - niekiedy -  kilometrowych korkach, bo jednopasmowa droga absolutnie nie była dostosowana do natężenia ruchu. Gdy na dwukilometrowym odcinku wybudowano po dwa pasy w każdym kierunku, jedynym „wąskim gardłem" pozostał wiadukt. Dzięki oszczędnościom na wcześniejszych etapach inwestycji zdecydowano się nie remontować starego i wąskiego przejazdu, ale wyburzyć go    i zbudować całkiem nowy nad torami kolejowymi.
Do tej pory słaba infrastruktura drogowa była piętą achillesową dynamicznie rozwijającego się portu w Gdyni. Teraz i pod tym względem może być on wzorem dla innych. A szybki rozwój portu to także korzyści dla całego miasta i jego mieszkańców. Dlatego ul. Janka Wiśniewskiego była inwestycją bardzo oczekiwaną i skrupulatnie nadzorowaną. 5 czerwca 2008 r. nowoczesny układ drogowy zostanie w pełni oddany do użytku. Dwie dwupasmowe jezdnie spełniają wszystkie europejskie normy.
Ulica Janka Wiśniewskiego łączy się z zakończoną i przechodzącą ostatnie procedury formalne Trasą Kwiatkowskiego, która z kolei jest najlepszą i najwygodniejszą arterią prowadzącą z portu Gdynia i dzielnic północnych Miasta  do obwodnicy Trójmiasta i powstającej autostrady A1. 

 
luty 2008
W okresie ostatnich 3 miesięcy prace dotyczące rozbudowy ulicy Janka Wiśniewskiego koncentrowały się na budowie nowego wiaduktu. W grudniu zakończono montaż konstrukcji stalowej wiaduktu, oraz betonowanie przyczółków. Prowadzono roboty ciesielskie i zbrojarskie przy przygotowaniu płyty jezdnej oraz izolacji  przyczółków wiaduktu. W styczniu korzystając z przychylnej, zimowej aury kontynuowane były prace budowlane. Zabetonowano płytę jezdną oraz zakończono wykonywanie zasypek na dojazdach do nowego wiaduktu.  W pierwszej dekadzie lutego  w ogrzewanych namiotach wykonano izolację płyty pod kapami chodnikowymi. Trwało szalowanie i zbrojenie chodników. Na dojazdach do wiaduktu prowadzono roboty drogowe.

listopad 2007
W listopadzie trwały prace przy budowie nowego wiaduktu. Zakończono roboty związane z przygotowywaniem fundamentów i przystąpiono do budowy podpór mostowych. Równocześnie, trwały prace przy montażu konstrukcji stalowej mostu, w efekcie których ustawione będą stalowe łuki wiaduktu. Ponadto, w listopadzie 2007 r. rozpoczęto przebudowę kanalizacji deszczowej na dojazdach do wiaduktu.

lipiec 2007
W lipcu rozpoczął się demontaż elementów wyposazenia starego, żelbetowego wiaduktu na ulicy Janka Wiśniewskiego. Wycięto stężenia kratowe pomiedzy łukami oraz usunięto tak zwane "wieszaki", ktorych zadaniem było łączenie płyty wiaduktu z łukami ją podtrzymującymi.                 W nastepnej fazie prac, którą udało się zakończyć z dniem 30 lipca pocięto i zdemontowano same łuki. Z poczatkiem sierpnia rozpoczął się demontaż głownej płyty wiaduktu i odkopywanie tzw. przyczółków wiaduktu.

czerwiec 2007
Prace na Janka Wiśniewskiego ponownie ruszają. W dniu 19 czerwca podpisana została umowa z firmą Mostostal Warszawa S.A. na realizację rozbiórki starego wiaduktu i budowę nowego wiaduktu WD3, o klasie A i nośności 50 ton. 21 czerwca nastapi przekazanie placu budowy. Planowany termin zakończenia prac na Janka Wiśniewskiego to kwiecień 2008 r.

styczeń 2007
2 stycznia dopuszczono do ruchu nowy wiadukt drogowy o klasie A i nośności 50 ton. Samochody od tej pory przejeżdżają nowym wiaduktem. Istniejący stary wiadukt, który pierwotnie nie był ujęty w zakresie robót, zostanie rozebrany, a w jego miejsce powstanie w paśmie przygotowywanej drogi nowy wiadukt drogowy o klasie A i nośności 50 ton. Rozbiórka starego obiektu i budowa nowego wiaduktu stała się możliwa w wyniku podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu "Rozbudowa ulicy Janka Wi�niewskiego - etap II", który rozszerza zakres robót i przesuwa termin zakończenia prac o czas niezbędny do realizacji dodatkowego zadania. Ponadto ulica rozbudowana została do układu dwujezdniowego, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, wykonano oświetlenie i sygnalizację świetlną na wężle z Trasą Kwiatkowskiego. Ostateczne zakończenie robót na ulicy Janka Wiśniewskiego przewiduje się na listopad 2007 r.

wrzesień 2006
Prace przy rozbudowie ulicy Janka Wiśniewskiego przebiegają bez zakłóceń.
We wrześniu położono ponad 3000 m2 chodników oraz 230 m2 nawierzchni asfaltowej. Kontynuowane są prace na wiadukcie nr 2, na którym zamontowano 50 łożysk, zbudowano 850 m2 muru oporowego i ułożono 180 m2 płyt betonowych.
Ponadto we wrześniu ułożono 70m/b wodociągów oraz 260 m/b kanalizacji deszczowej.
Ulica wzbogaciła sie o 27 lamp oświetleniowych i przystanek autobusowy.

maj 2006
Trwają zaawansowane prace przy remoncie ulicy Janka Wiśniewskiego. Rozbudowuje się wiadukt nr 2, montowana jest konstrukcja stalowa wiaduktu, stawiane są podpory tzw. przyczółki. Realizowana jest III faza robót drogowych.Położone zostały krawężniki na odcinku 480 metrów. Kolejny krok w tym kierunku, to położenie krawężnika na odcinku 1500 metrów. W chwili obecnej trwają zaawansowane prace ziemne, przygotowujące teren do przebudowy kanalizacji deszczowej.

marzec 2006
Prace przy remoncie ulicy Janka Wiśniewskiego idą pełną parą. Pierwsza część jezdni od stacji benzynowej do wiaduktu została oddana do eksploatacji. Wcześniej wykonano pod nią szereg prac wodno-kanalizacyjnych. W związku z koniecznością zajęcia części terenów kolejowych przebudowano tor 84 wraz z niezbędną infrastrukturą kolejową.
Trwają prace ziemne nad przygotowaniem terenu pod drugi odcinek drogi. Wcześniej na rzece Chylonce wybudowano dwa mosty. Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych nie położono jedynie na nich nawierzchni asfaltowej.
W ramach inwestycji planuje się jeszcze budowę m.in. wiaduktu drogowego o nośności 50 ton, oświetlenia, kompleksowego odwodnienia ulicy i sygnalizacji świetlnej na węźle z Trasą Kwiatkowskiego.

* * *

Prace przy rozbudowie ulicy Janka Wiśniewskiego nabierają tempa. Gołym okiem można zauważyć pierwsze zmiany na trasie przebiegu drogi. Wycięte zostały drzewa po jednej stronie ulicy, na wielu odcinkach trwają wykopy, rozebrano stare tory, rozpoczęły się prace nad budową nowych sieci trakcyjnych i infrastruktury kolejowej. Rozebrano również stary przepust żelbetonowy na rzece Chylonce i zaczęły się prace przy budowie nowego mostu w tym miejscu. Wkopano pale żwirowe będące wzmocnieniem gruntu pod nasyp, a także pale pod podporę wiaduktu. Nastąpiła wymiana gruntu na odcinku zabezbieczającym ściankę szczelną. Powstało 250 m wodocigu oraz kanalizacji, przebudowano kable teletechniczne TP S.A.
Jak zapewnia wykonawca, nie powinno być problemów z komunikacją i transportem podczas trwania prac przy rozbudowie ulicy-utrzymywany jest ciągły ruch kołowy. Możliwe są jedynie, w wyjątkowej sytuacji, ewentualne utrudnienia na pewnych odcinkach prac, jednak na pewno nie będą one uciążliwe dla kierowców.


Uroczyste rozpoczęcie rozbudowy ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni II etap

W dniu 2 czerwca 2005 r. odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji. Wydarzenie miało miejsce przy skrzyżowaniu ulicy Janka Wiśniewskiego oraz Energetyków. Otwarcia dokonali:

* Marek Stępa
Wiceprezydent Gdyni
* Marek Biernacki
Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
* Wojciech Szczurek
Prezydent Gdyni
* Janina Mentrak
Dyrektor Departamentu Transportu Morskiego
Ministerstwa Infrastruktury
* Krystyna Gozdawa - Nocoń
Wicewojewoda Pomorski
* Jerzy Wieliński
Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Po krótkich przemówieniach, w których podkreślano rolę rozbudowy ulicy dla miasta i portu, a także pozycję Gdyni jako lidera w pozyskiwaniu środków unijnych, zaproszeni goście wspólnie wbili łopaty, symbolicznie rozpoczynając rozbudowę. Chwilę później do pracy ruszyły pierwsze koparki.