Informacje ogólne o projekcie

Informacje ogólne o projekcie

Beneficjent:
Gmina Miasta Gdyni 

Partnerzy:
Gmina Miasta Gdańska, Gmina Miasta Sopotu

Źródło dofinansowania projektu:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.3: Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych

Finansowanie projektu:
Całkowity koszt inwestycji: 158 923 430,87 PLN

Kwota dofinansowania ze środków UE: 134 466 185,36 PLN 
Środki z budżetu Gminy Miasta Gdańska: 13 077 797,72 PLN
Środki z budżetu Gminy Miasta Gdyni: 10 276 179,01 PLN
Środki z budżetu Gminy Miasta Sopotu: 1 103 268,78 PLN

Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie prac koncepcyjnych: 08.01.2007 r.
Rzeczowe zakończenie projektu: 31.12.2015 r.

Obszar realizacji:
Granice administracyjne Miast: Gdańska, Gdyni i Sopotu - wchodzących w skład Aglomeracji Trójmiejskiej


Logo TRISTAR