Informacje ogólne o projekcie

Informacje ogólne o projekcie

Beneficjent:
Gmina Miasta Gdyni 


Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPPM.02.02.02-00-015/10-00 z dnia 26.10.2010r.

                                    Aneks nr UDA-RPPM.02.02.02-00-015/10-01 z dnia 08.08.2012r.

                                    Aneks nr UDA-RPPM.02.02.02-00-015/10-02 z dnia 28.12.2012r.

                                    Aneks nr UDA-RPPM.02.02.02-00-015/10-03 z dnia 31.10.2013r.
                                    Aneks nr UDA-RPPM.02.02.02-00-015/10-04 z dnia 07.10.2014r.
                                    Aneks nr UDA-RPPM.02.02.02-00-015/10-05 z dnia 01.06.2015r.

 


Planowany koszt całkowity projektu: 19.718.309,84 PLN


Kwota wydatków kwalifikowalnych: 19.565.679,51 PLN


Kwota dofinansowania przez UE ze środków EFRR: 14.674.259,45 PLN


Poziom dofinansowania przez UE ze środków EFRR: 75%


Środki z budżetu Gminy Miasta Gdyni: 4.891.420,06 PLN


Przedmiotem Projektu jest uruchomienie on-line 162 usług umożliwiających załatwienie spraw w Urzędzie Miasta Gdyni przez Internet oraz 1 usługi on-line „e-Dziennik”, udostępnionej przez 60 publicznych placówek oświatowych w Gdyni.


Planowany termin zakończenia projektu - 31.10.2015 r.

 

 

Stopka RPO eUsługi kolor

Projekt finansowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013