Informacje ogólne o projekcie

Informacje ogólne o projekcie

Nazwa projektu:
„Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”.

Beneficjent:
Gmina Miasta Gdyni.

Źródło dofinansowania projektu:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Finansowanie projektu:
Wartość projektu: 8 859 219,11 zł.
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 5 541 779,19 zł. 
Środki z budżetu Gminy Miasta Gdyni: 3 317 439, 92 zł.


Podpisanie umowy o dofinansowanie:
12 listopada 2012 roku.

Rozpoczęcie robót budowlanych:
25 lutego 2013 roku.

Zakończenie realizacji projektu:
Sierpień 2014 roku - przekazanie budynku Szkoły do użytkowania.
Listopad 2014 roku - zakończenie wyposażania budynku Szkoły.

Czerwiec 2015 roku - rozliczenie finansowe projektu.Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego