Kontakt

Kontakt

Kierownik projektu

Pan Jerzy Przeworski – naczelnik Wydziału Informatyki

Urząd Miasta Gdyni

Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Telefon: 58 66 88 371

Fax: 58 66 88 383
e-mail: wydz.informatyki@gdynia.plKoordynator projektu

Pani Małgorzata Bagińska – Wydział Projektów Rozwojowych

Urząd Miasta Gdyni

Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Telefon: 58 66 88 442

Fax: 58 66 88 445

e-mail: m.baginska@gdynia.pl

 

Stopka RPO eUsługi kolor

Projekt finansowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013