Poprawa czystości Morza Bałtyckiego

Drugi etap realizacji projektu "Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej" wspołfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Od stycznia 2007 roku Gmina Miasta Gdyni wraz z 5 Partnerami rozpoczęła realizację drugiego etapu projektu "Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej" (RAINNET I), który prowadzony jest w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Programu Sąsiedztwa Polska-Litwa-Obwód Kaliningardzki (INTERREG IIIA).

Aktualnie przygotowywane są w Gdyni, Kosakowie, Redzie, Rumi i Wejherowie oraz w Kłajpedzie na Litwie dokumentacje projektowo-kosztorysowe dla priorytetowych inwestycji mających największy wpływ na poprawę czystości wód Morza Bałtyckiego oraz stanu systemów gospodarki wodnej we wszystkich Gminach i Miastach partnerskich.

W samej tylko Gminie Gdynia zlecono wykonanie 14 takich dokumentacji. Wyniki prac projektowych przedstawione zostaną na drugim seminarium, które zgodnie z planem odbędzie się we wrześniu 2007 r. w Gdyni.

Dzięki realizacji projektu RAINNET gminy partnerskie będą przygotowane do podjęcia kompleksowych działań infrastrukturalnych w zakresie modernizacji i rozbudowy systemów gospodarki wodnej ukierunkowanych na redukcję ilości zanieczyszczeń w wodach opadowych oraz roztopowych odprowadzanych do Morza Bałtyckiego.

dr inż. Monika Grocholewska
Asystent Koordynatora Projektu
Wydział Przygotowania Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni

Dodatkowe informacje:
Harmonogram realizacji projektu w Gdyni, Wejherowie oraz Redzie.

logo programu sąsiedztwa wykadrowane ppi