Projekty europejskie

Projekty europejskie

Gdynia od wielu lat korzysta ze środków europejskich – nawet jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej (projekty przedakcesyjne).  W ramach realizacji 335 projektów pozyskano dla Gdyni w latach 1995-2018 z różnych programów i funduszy kwotę aż 2 021 911 475 zł (stan na 31.12.2018).

Wartość dofinansowania projektów w latach 1995-2018


Wartość dofinansowania projektów w podziale na lata i rodzaj projektu

Środki finansowe pozyskiwane w programach europejskich były i są przeznaczane m.in. na rozwój infrastruktury transportowej, społecznej, ochrony środowiska i poprawy efektywności energetycznej czy rozwój edukacji i nauki.

Wartość pozyskanego dofinansowania dla projektów w latach 1995-2018 w podziale na kategorie

Informacje o wybranych, aktualnie realizowanych projektach – kliknij
 
Informacje o projektach w okresie trwałości – kliknij
 
Informacje o wszystkich projektach są dostępne na portalu otwartedane.gdynia.pl – kliknij