Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia

Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia

W dniu 12 listopada 2012 r. Wojciech Szczurek Prezydent Miasta Gdyni oraz Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko można znaleźć na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/.

Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.mir.gov.pl/.
Instytucją Pośredniczącą we wdrażaniu Priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.mkidn.gov.pl/.


Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego