Rezultaty inwestycji

Rezultaty inwestycji

Szacuje się, że inwestycja rozbudowy Trasy Kwiatkowskiego przyniesie następujące policzalne rezultaty:

  • poprawa płynności ruchu poprzez redukcję czasu transportu o 55,6 % - na odcinku od terminalu kontenerowego w Porcie Gdynia do drogi krajowej - Obwodowa Trójmiasta oraz o 15,8 % - na odcinku od terminalu kontenerowego w Porcie Gdynia do autostrady A1 - węzeł Juszkowy;

  • stymulacja rozwoju obszarów portowych poprzez poprawę dostępu od strony lądu do obszaru 70 ha na terenie Portu Gdynia;

  • bezpośrednie utworzenie ok. 30 miejsc pracy podczas wdrażania projektu;

  • zmniejszenie kosztów transportu o 5,5 % w przeliczeniu na pojazd na terenie Gdyni;

  • zmniejszenie czasu transportu o 4,9 % w przeliczeniu na pojazd na terenie Gdyni.


Długoterminowe oddziaływanie inwestycji polegać będzie na:

  • wzroście przeładunków w porcie o 34 % w okresie do 2015 r.;

  • pośrednim utworzeniu ok. 2000 miejsc pracy związanych z sektorem gospodarki morskiej w fazie operacyjnej;

  • poprawie bezpieczeństwa ruchu na obszarze miasta poprzez zmniejszenie liczy zdarzeń drogowych o 4,4 % w skali roku oraz na zmniejszeniu liczby ofiar wypadków o 5,0 % w skali roku;

  • zmniejszeniu o 80,3 % tranzytu przez dzielnice mieszkaniowe transportu ciężkiego generowanego przez Port