Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013

Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013

Beneficjent
Gmina Miasta Gdańska


Partnerzy Projektu
Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Sopotu


Umowa o dofinansowanie: UDA-RPPM.03.01.00-00-003/09–01 z dnia 6 września 2010 roku.


Planowany koszt całkowity projektu:
79 176 017,69 PLN


Kwota wydatków kwalifikowanych: 68 531 523,24 PLN


Planowany koszt całkowity Gminy Miasta Gdyni:
22 734 183,09 PLN


Kwota wydatków kwalifikowanych Gminy Miasta Gdyni: 21 725 393,74 PLN


Środki Gminy Miasta Gdyni wynoszą:

Wkład własny (30% kosztów kwalifikowanych) – 6 517 618,12 PLN
Koszty niekwalifikowane - 1 008 789,35 PLN

Poziom dofinansowanie ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 70% kosztów kwalifikowanych.


Przedmiotem projektu jest budowa dróg rowerowych o łącznej długości 34,64 km, w tym 22,84 km w Gdańsku, 7,88 km w Gdyni i 3,92 km w Sopocie. Wybudowanych zostanie także 14 parkingów „bike&ride” oraz 12 parkingów wzmacniających charakter transportowy sieci dróg rowerowych. W Gdyni wybudowane zostaną 4 parkingi typu „bike&ride” oraz 4 parkingi uzupełniające.


Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu:
listopad 2013 roku


Cel, zakres i rezultaty projektu:

Celem projektu jest rozwój funkcji miejskich i metropolitarnych Aglomeracji Trójmiejskiej poprzez rozbudowę i integrację efektywnego i przyjaznego środowisku trójmiejskiego systemu transportu rowerowego. Drugim ważnym celem projektu jest wzrost atrakcyjności roweru jako środka codziennej komunikacji.

Zakres projektu w części dotyczącej Gminy Miasta Gdyni:

W Gdyni wybudowane zostaną:
1. 4 drogi rowerowe o łącznej długości około 7,88 km:
• droga rowerowa wzdłuż Al. Zwycięstwa od Wzgórza Św. Maksymiliana do ul. Redłowskiej,
• droga rowerowa wzdłuż ul. Unruga od ul. Kwiatkowskiego do ul. Puckiej,
• droga rowerowa wzdłuż ul. Puckiej od ul. Czernickiego do ul. Kartuskiej,
• droga rowerowa wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego od ul. J. Wiśniewskiego do ul. Unruga.
2. 4 parkingi bike&ride:
• przy przystanku SKM Gdynia - Orłowo,
• przy przystanku SKM Gdynia - Wzgórze Świętego Maksymiliana,
• przy przystanku SKM Gdynia Grabówek,
• przy przystanku SKM Gdynia Chylonia.
3. 4 parkingi uzupełniające (ich budowa stanowi koszt niekwalifikowany projektu):
• przy wejściu na plażę w Babich Dołach,
• przy Centrum Handlowym Batory/Kwiatkowskiego,
• Orłowo Molo,
• Bulwar Nadmorski.


Planowane rezultaty projektu:

Podstawowym rezultatem realizacji projektu będzie wzrost liczby osób korzystających z wybudowanych dróg rowerowych o charakterze transportowym. Pozostałymi korzyściami wynikającymi z projektu będą m.in. zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska przez samochody, ograniczenie poziomu hałasu motoryzacyjnego, poprawa stanu zdrowia mieszkańców Trójmiasta, zmniejszenie ilości wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów, ograniczenie zużycia energii przez samochody oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, powstrzymanie procesów dekoncentracji osadnictwa.

Kontakt:
Pani Teresa Horiszna - Naczelnik Wydziału Inwestycji

Urząd Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Telefon: 0-58 66 88 300
Fax: 0-58 66 88 302
e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl


Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego - logo komplet