Tristar

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

W dniu 25 maja 2011r. Wojciech Szczurek Prezydent Miasta Gdyni oraz Anna Siejda Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisali umowę o dofinansowanie partnerskiego projektu pn.: „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie”  ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko można znaleźć na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/.

Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.mir.gov.pl/.

Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w dziedzinie „Transport” jest Ministerstwo Infrastruktury. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.pois.mi.gov.pl/.

Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) dla projektów transportowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.cupt.gov.pl/.
Stopka Tristar 2