Aktualności

Mieszkańcy Babich Dołów chcą wypoczywać na kameralnej polanie w dzielnicy

Polana w Babich Dołach
Słoneczna, kameralna, zielona, zachęcająca do wypoczynku i rekreacji na otwartej przestrzeni – tak mieszkańcy Babich Dołów widzą polanę zlokalizowaną w centralnej części dzielnicy. Podkreślają też, że trzeba zadbać o porządek i przygotować atrakcyjne miejsca do spotkań młodszych i starszych, rodziców z dziećmi, grup przyjaciół, harcerzy, uczniów. We wtorek, 24 października, mieszkańcy Babich Dołów wymieniali się uwagami podczas pierwszych warsztatów poświęconych stworzeniu atrakcyjnego terenu piknikowego na niezagospodarowanej obecnie leśnej polanie.

Zagospodarowanie leśnej polany znajdującej się niemalże pośrodku dzielnicy Babie Doły z myślą o rekreacji mieszkańców, możliwości organizacji pikników oraz spotkań rodzinnych i integracyjnych znalazło się w Gminnym Programie Rewitalizacji jako jedno z działań inwestycyjnych dla tej urokliwej części Gdyni. Jak ostatecznie będzie wyglądać to miejsce zdecydują jednak sami mieszkańcy. Właśnie dla nich Laboratorium Innowacji Społecznych zorganizowało we wtorek, 24 października, spotkanie warsztatowe. Do Szkoły Podstawowej nr 28 przy ulicy Zielonej 53 przyszli mieszkańcy osiedla bloków i ulicy Rybaków, radni miasta i dzielnicy oraz przedstawiciele LIS.

- To bardzo ważne, aby mieszkańcy mogli wyrazić własne zdanie na temat inwestycji przygotowywanych w ramach rewitalizacji – podkreślała prowadząca spotkanie Agnieszka Jurecka z Laboratorium Innowacji Społecznych. – To mieszkańcy Babich Dołów będą głównymi użytkownikami i gospodarzami tej przestrzeni, a więc ich potrzeby powinny być wyrażone i wzięte pod uwagę. Włączanie mieszkańców na tym etapie inwestycji może się też bezpośrednio przełożyć na ich zainteresowanie losami polany, zaangażowanie w jej utrzymanie i aranżowanie różnego rodzaju spotkań. Wypracowane podczas warsztatów wytyczne trafią do przyszłego projektanta, który w oparciu o nie zaproponuje koncepcje architektoniczne. Chcemy, aby ostateczny wybór najtrafniejszego projektu także uwzględniał głosy mieszkańców dzielnicy.

Uczestnicy warsztatu określili najbardziej trafne skojarzenia dotyczące polany. Mówili o przyrodniczych walorach tego terenu, wskazywali na potencjał włączenia polany w sieć ciągów spacerowych. Zauważali także aktualne problemy, które trzeba będzie rozwiązać w trakcie projektowania. Podczas warsztatów określono różne grupy obecnych i przyszłych użytkowników polany - równie dobrze na polanie powinni czuć się młodzi i starsi, rodzice z dziećmi, spacerowicze, harcerze czy grupy przyjaciół. Istotne zdaniem mieszkańców jest też to, aby przyszła inwestycja nie zakłóciła obecnego, kameralnego i leśnego charakteru tego terenu.

Kolejne spotkanie warsztatowe zaplanowano na wtorek, 7 listopada. Początek o godzinie 18 w SP nr 28 przy ulicy Zielonej 53. Zapraszamy.
  • Słoneczna, kameralna, zielona, zachęcająca do wypoczynku i rekreacji na otwartej przestrzeni – tak mieszkańcy Babich Dołów widzą polanę zlokalizowaną w centralnej części dzielnicy.
  • Polana na Babich Dołach ma szansę stać się atrakcyjnym miejscem piknikowym
  • Warsztaty odbyły się we wtorek, 24 października
  • Kolejne spotkanie warsztatowe zaplanowano na wtorek, 7.10.
  • Mieszkańcy są zgodni, że polana powinna zachować kameralny charakter
  • Do udziału w warsztatach zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Babich Dołów