Aktualności

Mieszkańcy Babich Dołów pracują nad wizją zagospodarowania leśnej polany w dzielnicy

Spotkanie warsztatowe w sprawie zagospodarowania polany na Babich Dołach

Warsztatowe, wtorkowe (07.11) spotkanie mieszkańców Babich Dołów poświęcone wypracowaniu sąsiedzkiej wizji przeobrażenia niezagospodarowanej dotychczas leśnej polany w atrakcyjny teren do wypoczynku i rekreacji dało jasną odpowiedź na pytania o przyszły obraz i funkcje tego miejsca. Uczestnicy zgodnie wskazywali, że polana nie może zatracić obecnego kameralno – leśnego charakteru. Powinna pogodzić potrzeby rodzin z dziećmi, młodzieży i seniorów, dając możliwość do relaksu w zaciszu zieleni, organizacji pikniku przy grillu, odwiedzin placu zabaw i podnoszenia sprawności fizycznej na otwartej przestrzeni.
 
Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni już po raz drugi zaprosiło mieszkańców Babich Dołów na spotkanie warsztatowe, którego tematem była rewitalizacja leśnej polany w dzielnicy. We wtorek, 7 listopada, w Szkole Podstawowej nr 28 przy ulicy Zielonej 53 kilkanaście osób przygotowywało sąsiedzką wizję zagospodarowania tego terenu. W spotkaniu wzięli udział także radni miasta Marika Domozych oraz Jarosław Kłodziński

Przed przystąpieniem do pracy uczestnicy spotkania poznali wyniki ankiety, w której mieszkańcy dzielnicy wyrazili swoje preferencje odnośnie możliwego zagospodarowania polany. Przygotował ją Jarosław Kłodziński, zaangażowany w proces rewitalizacji radny miasta. Odpowiedzi udzieliło blisko 140 mieszkańców Babich Dołów, a część pytań ankietowych była wynikiem pierwszych warsztatów, które odbyły się 24 października. 

Prowadząca spotkanie Agnieszka Jurecka z Laboratorium Innowacji Społecznych przypomniała, jakie główne wytyczne opracowano na poprzednich warsztatach oraz przedstawiła przykłady zagospodarowania podobnych stref rekreacyjno-wypoczynkowych, utrzymanych w naturalnym i kameralnym charakterze.
Zainspirowani wnioskami pochodzącymi z ankiet oraz przykładami architektonicznymi mieszkańcy przystąpili do opracowania wstępnych koncepcji zagospodarowania leśnej polany. Pomocne były arkusze map terenu, ale najcenniejsze okazało się sąsiedzkie doświadczenie oraz porozumienie łączące potrzeby ioraz oczekiwania młodszych i starszych, aktywnych i szukających cichego zakątka do relaksu.

- Wyniki drugiego warsztatu przygotowującego do rewitalizacji polany w Babich Dołach są bardzo cenne – podsumowała spotkanie Agnieszka Jurecka z LIS. - Stanowić będą ważny punkt wyjścia dla projektanta. Mieszkańcy wskazali, jakie są najpotrzebniejsze elementy, które powinny się znaleźć na polanie. Mówili o placu zabaw dla dzieci, strefie ciszy, miejscu dla sportowców czy zakątku do spędzania czasu przy grillu. Dyskutowali o konieczności zadbania o czystość, o oświetleniu, stojakach rowerowych i dogodnej komunikacji, a także o wykorzystywaniu do budowy naturalnych materiałów. Wartością dodaną sąsiedzkich warsztatów jest również to, że zawiązała się grupa osób mieszkających w różnych częściach dzielnicy, dla których losy polany nie są obojętne.

Wnioski wypracowane podczas dwóch sąsiedzkich spotkań warsztatowych trafią do projektanta, który zaproponuje trzy koncepcje zagospodarowania leśnej polany w Babich Dołach. Projekty architektoniczne zostaną zaprezentowane mieszkańcom dzielnicy, a ci pomogą wskazać do realizacji najbardziej trafny i odpowiadający ich oczekiwaniom.

 • Fot. Aleksander Trafas
 • Fot. Aleksander Trafas
 • Fot. Aleksander Trafas
 • Fot. Aleksander Trafas
 • Fot. Aleksander Trafas
 • Fot. Aleksander Trafas
 • Fot. Aleksander Trafas
 • Fot. Aleksander Trafas
 • Fot. Aleksander Trafas
 • Fot. Aleksander Trafas
 • Fot. Aleksander Trafas
 • Fot. Aleksander Trafas