Społeczeństwo

30 lat Dziennego Domu Pomocy Społecznej

Podczas uroczystości nie zabrakło serdecznych życzeń, artystycznego występu seniorów i okazałego urodzinowego tortu. Fot.: Gaba Kucz
To jedna z najstarszych placówek w Gdyni. Seniorzy nazywają ją swoim domem. Czują się w niej bezpiecznie, mają w niej fachową opiekę, rehabilitację, treningi pamięci i terapię zajęciową. Placówka przy ul. Gen. Maczka 1, która na stałe wpisała się już w pejzaż dzielnicy, świętuje swoje 30-lecie. Z tej okazji w czwartek, 11 października, odbyła się oficjalna uroczystość, w której udział wzięli m.in.: przedstawiciele gdyńskiego samorządu, władz wojewódzkich, podopieczni, kierownictwo i pracownicy ośrodka.

Historia ośrodka rozpoczęła się we wrześniu 1988 roku. Nazywał się wtedy Dziennym Domem Pobytu i był czwartą tego typu placówką dla seniorów w ówczesnym woj. gdańskim. W latach 90. zmienił nazwę na Dzienny Dom Pomocy Społecznej. W dzisiejszej uroczystości z okazji jubileuszu placówki wzięli udział m.in.: Michał Guć - wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, Beata Szadziul, - pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. rodziny, Andrzej Bień - pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. bezpieczeństwa, Katarzyna Weremko, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego i Tomasz Gieszcz, dyrektor Biura Wojewody Pomorskiego oraz kierownictwo personel i podopieczni ośrodka. Nie zabrakło ciepłych słów, podziękowań i serdecznych życzeń oraz artystycznego występu seniorów i przede wszystkim okazałego urodzinowego tortu.

- To jedna z najdłużej działających placówek w Gdyni i dowód na troskę gdyńskiego samorządu o najstarszych mieszkańców naszego miasta – powiedział Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Z biegiem lat zmieniał się profil ośrodka, aby dostosować go do zmieniających się potrzeb zdrowotnych seniorów. Obecnie osoby starsze mogą korzystać  z bogatej oferty zajęć rehabilitacyjnych, czyli fizykoterapii, kinezyterapii czy masażu leczniczego. Prowadzone są również treningi pamięci, terapia zajęciowa, muzykoterapia, zwłaszcza projekt „Music and memory”, psychoedukacja czy relaksacja. Placówka stanowi niezwykle istotny element w gdyńskim systemie wsparcia seniorów i rocznie korzysta z jej oferty ok. 80 osób. Warto dodać, że pomimo lokalizacji ośrodka prawie w centrum miasta, przy pięknej pogodzie tak jak dzisiaj, jego podopieczni mogą cieszyć się urokami malowniczego ogrodu i w spokoju spędzać czas także na łonie natury.
 Wśród seniorów w ośrodku znajdują się m.in. osoby cierpiące na różnego rodzaju zespoły otępienne ze szczególnym wskazaniem na chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona, po przebytych udarach i ze schorzeniami narządu ruchu. Nie byłoby tego miejsca, gdyby nie ludzie, którzy go tworzą. Nad podopiecznymi ośrodka czuwa profesjonalny 20-osobowy personel złożony m.in.: z pielęgniarek, opiekunów, pokojowych, rehabilitantek, terapeuty i muzykoterapeuty, psychologa, pracownika socjalnego oraz pracowników kuchni i personelu pomocniczego. W razie konieczności istnieje możliwość konsultacji lekarskiej dla podopiecznych i ich rodzin. Stałą opiekę duszpasterską roztacza nad ośrodkiem od lat zakon Franciszkanów z parafii św. Antoniego. Jak podkreślają sami seniorzy wszyscy dbają o przyjazną i prawdziwie domową atmosferę.       

- Mieszkam w Gdyni już 90 lat, przyjechałam tu z rodzicami jako 5-letnie dziecko –wspomina 95-letnia Joanna Sowińska. – Trudno byłoby mi żyć bez tego domu. Mam tu koleżanki i mogę się wygadać, bo jestem wdową od 20 lat i mieszkam samotnie. Ten dom jest dla mnie jak rodzina.

Jeśli zdrowie podopiecznych na to pozwala organizowane są wspólne wycieczki do kina, teatrów, muzeów i odwiedziny w innych zaprzyjaźnionych placówkach. Od lat w ośrodku odbywa się m.in. konkurs poetycki dla seniorów, dzień otwarty pod nazwą „Familiada rodzinna” oraz organizowany jest jeden z punktów zbiórki podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ośrodku nie brakuje również aspektu międzypokoleniowego w ramach współpracy z Przedszkolem nr 19, LO nr 6, Wojewódzkim Zespołem Szkół Policealnych w Gdyni oraz gdyńską Szkołą Muzyczną I i II stopnia.
Na terenie ośrodka funkcjonuje także klub seniora – „Łączymy pokolenia”. Działa m.in. grupa wsparcia „Sami sobie”, dla rodzin i opiekunów osób chorujących na zespoły otępienne oraz odbywa się ogólnodostępne zajęcia gimnastyki dla seniorów z terenu całego miasta.
  • Fot.: Gaba Kucz
  • Fot.: Gaba Kucz
  • Fot.: Gaba Kucz
  • Fot.: Kaba Kucz
  • Fot.: Gaba Kucz
  • Fot.: Gaba Kucz
  • Fot.: Gaba Kucz
  • Fot.: Gaba Kucz
  • Fot.: Gaba Kucz