Społeczeństwo

Gdynia nagrodzona przez Minister Rodziny

Wyróżnieni podczas gali wręcznienia nagród z rąk minister Elżbiety Rafalskiej
Na ogólnopolskiej konferencji „Pokonać bezdomność”, która odbyła się 29 listopada w Warszawie, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni z rąk pani Elżbiety Rafalskiej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, odebrali wyróżnienie specjalne za innowacyjne formy pomocy osobom bezdomnym.

Konferencja „Pokonać bezdomność” była ogólnopolskim podsumowaniem cyklu konferencji regionalnych, które miały za zadanie promowanie i wymianę dobrych praktyk i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w obszarze wsparcia osób bezdomnych w naszym kraju. Konferencje zorganizowała Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Gdynię doceniono za osiągnięcia stanowiące istotny wkład w rozwój innowacyjnych form pomocy osobom bezdomnym w Polsce. Wyróżnienie odebrali Jarosław Józefczyk, z-ca dyrektora MOPS w Gdyni i Marcin Kowalewski, kierownik Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej.

- To wyróżnienie jest kolejnym dowodem na to, że w obszarze wsparcia osób bezdomnych Gdynia podąża w dobrym kierunku i nie obawiamy się wprowadzać innowacyjnych rozwiązań, które już przynoszą znakomite rezultaty – zaznaczył Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Od wielu lat staramy się tak wspierać osoby dotknięte bezdomnością, aby nie uzależniać ich od instytucji tylko w sytuacjach, gdy jest to możliwe stwarzać warunki do częściowego lub całkowitego usamodzielnienia się. Temu służą takie gdyńskie projekty jak przede wszystkim nagradzany wcześniej projekt socjalny „Utrecht” oraz „Gdyńska-Warszawska”. W ostatnich latach konsekwentna realizacja tych pomysłów  przyniosła wymierne efekty w postaci usamodzielnienia się wielu osób bezdomnych i m.in. dzięki temu możliwe było zamknięcie schroniska dla mężczyzn w Chwarznie, bo już go nie potrzebowaliśmy. W tym miejscu wybudowaliśmy i otworzyliśmy w czerwcu nowoczesny Gdyński Ośrodek Wsparcia Chwarznieńska 93, przeznaczony dla najstarszych mieszkańców naszego miasta.


- Inspiracją do podjęcia w Gdyni innowacyjnych działań które zostały wyróżnione był eksperyment społeczny realizowany w holenderskim mieście Utrecht. Poprzez zastosowanie innowacyjnych metod pracy z wykluczonymi udowodnił, że osoby korzystające ze świadczeń socjalnych mogą samodzielnie i odpowiedzialnie decydować o własnym życiu oraz aktywnie w nim uczestniczyć – dodaje Jarosław Józefczyk, zastępca dyrektora MOPS w Gdyni.

Realizowany w naszym mieście projekt jest także zbieżny ze znaną na świecie metodą „housing first", która w pierwszej kolejności koncentruje się na zapewnieniu osobie bezdomnej bezpiecznego miejsca przebywania - wynajęcie mieszkania, pokoju. W największym skrócie „Utrecht” polega na tym, że uczestnicy zamiast przebywać w schroniskach, przy finansowym wsparciu gminy, wynajmują mieszkania lub pokoje na wolnym rynku.

Udział w projekcie „Utrecht” i zamieszkanie poza schroniskiem pozwala na zerwanie etykiety osoby bezdomnej i rozpoczęcie powrotu do samodzielnego życia. Za obraniem tego kierunku przemawiają również koszty ekonomiczne - wsparcie jednej osoby w projekcie „Utrecht" jest trzy razy tańsze niż wsparcie instytucjonalne w postaci schroniska.

W ostatnich trzech latach w projekcie „Utrecht” uczestniczyło 179 osób, z których 68 kontynuuje go i jest już krok od pełnego usamodzielnienia, blisko 60 osób w ogóle już nie potrzebuje wsparcia systemu pomocy społecznej, a ponad 20 korzysta z niego sporadycznie

Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze gmina inwestuje w rozwój metod wsparcia osób, które doświadczyły bezdomności. Od remontów mieszkań, przy współudziale przyszłych lokatorów (projekt „Gdyńska-Warszawska”) poprzez całą paletę wsparcia dla osób na tzw. pierwszym etapie readaptacji, m.in. adekwatnego do sytuacji wsparcia psychologicznego, prawnego czy finansowego.