Społeczeństwo

O przyszłości Starowiejskiej na warsztatach

W ramach konsultacji
Pierwsze z cyklu warsztatów, których uczestnicy wypracują koncepcję zmian na ulicy Starowiejskiej, odbyły się w sobotę w Gdynia InfoBoksie.

„Porozmawiajmy o przyszłości Starowiejskiej” – konsultacje społeczne pod tym hasłem trwają od 6 kwietnia do 30 czerwca. Ich efektem ma być określenie, jak ulica powinna się zmienić, by była przyjazna dla różnych grup użytkowników. Swoje uwagi może zgłosić każdy gdynianin. Natomiast ci, którzy wyrazili chęć pracy w grupie warsztatowej, wypracowują propozycje przekształceń, by następnie poddać je ocenie mieszkańców. Ta część konsultacji rozpoczęła się w sobotę, 14 kwietnia.

- Weźmiecie państwo udział nie tylko w dyskusji, ale przede wszystkim w tworzeniu rozwiązań dla ulicy Starowiejskiej - mówił Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. - Będą się mogli do nich odnieść wszyscy gdynianie, a władze miasta uwzględnią je podejmując decyzję o tym, jak Starowiejska powinna się zmieniać. Dyskusje na jej temat toczyły się w mieście już wcześniej, ale teraz po raz pierwszy rozmawiamy o niej nie ograniczając się do jednego, wybranego aspektu. Po raz pierwszy też spotykamy się na warsztatach, w szerokim i reprezentatywnym gronie mieszkańców ulicy, przedsiębiorców czy osób po prostu na niej bywających.

Cel to opracowanie propozycji rozwiązań odpowiadających na wskazane wcześniej problemy i potrzeby różnych grup użytkowników. Okazją do ich poznania było badanie ankietowe na temat ulicy, w którym od 16 marca do 3 kwietnia mógł wziąć udział każdy gdynianin.

Formularz dostępny w internecie wypełniło 598 osób. W wersji papierowej (224 odpowiedzi) trafił do 1195 skrzynek pocztowych mieszkańców ul. Starowiejskiej i okolic, a blisko 200 egzemplarzy przekazano właścicielom oraz pracownikom przedsiębiorstw zlokalizowanych przy Starowiejskiej.

Główne wnioski płynące z badania są następujące: w tej części Śródmieścia dobrze i bezpiecznie czują się zarówno osoby tu mieszkające, jak i te, które tu bywają. Dobrze oceniono ofertę handlowo - usługową, historyczną zabudowę i bruk, którym ulica jest wyłożona (choć może on utrudniać poruszanie się). Zgłaszano jednak zastrzeżenia do stanu zieleni, obecności w tym miejscu samochodów (czy to przejeżdżających, czy parkujących), stanu chodników i elewacji budynków.

Warsztaty dla mieszkańców prowadzą dr Monika Arczyńska i dr Łukasz Pancewicz – architekci doświadczeni w projektowaniu przestrzeni publicznych z udziałem ich użytkowników. W sobotę do InfoBoksu przynieśli makietę ulicy. I to nad nią toczyła się dyskusja grupy. Wskazywano konkretne fragmenty, omawiano ich sytuację, specjalnymi symbolami oznaczano kwestie wymagające poprawy i zalety warte wykorzystania. I choć konsultacje nie koncentrują się na sprawach komunikacyjnych, te zdominowały dyskusję. Wskazywano na duży ruch samochodów, problemy z parkowaniem i dużą odległość od przystanków autobusowych. Dyskutowano o kontrapasie rowerowym, ale też trudnościach, jakie mają poruszający się po Starowiejskiej piesi. Zwracano uwagę na sytuację na skrzyżowaniach z Władysława IV i 3 Maja. Jednocześnie pojawiały się głosy, że w miejscach takich jak skrzyżowanie Starowiejska – 3 Maja tkwi potencjał ulicy, bo tam właśnie działa wiele lokali gastronomicznych. Jako mocne strony Starowiejskiej podkreślano historyczny, kameralny charakter i atmosferę, która tu panuje.

- Pierwsze rozmowy z uczestnikami warsztatów pokazują, że mimo wielu wcześniejszych pomysłów na przekształcenie ulicy Starowiejskiej, nadal istnieje potrzeba dyskusji na ten temat – przyznaje dr Łukasz Pancewicz. - W trakcie kolejnych spotkań chcemy określić, jaki zakres działań spełni potrzeby i oczekiwania jej użytkowników. Być może ulicy wystarczy zwykła modernizacja – dozielenienie, poprawa stanu nawierzchni i wprowadzenie małej architektury. Uczestnicy warsztatów mówią o potrzebie odzyskania przez Starowiejską jej dawnego blasku. W głosach mieszkańców ulica ma dwa wymiary – codzienny oraz wyjątkowy i odświętny, stanowi „bramę miasta” prowadzą do centrum.
Wszyscy są zgodni co do konieczności poprawy komfortu poruszania się pieszych oraz bezpieczeństwa dzieci i seniorów. Głosy te odnoszą się zwłaszcza do punktów przekraczania skrzyżowań z ul. Władysława IV i 3 Maja, a także jakości chodników. Dyskutowaliśmy dużo o kwestii parkowania samochodów. Padały głosy wskazujące na zróżnicowany charakter ulicy, składający się z trzech części rozdzielonych skrzyżowaniami. Pozwala to na myślenie o tym, jak różnicować intensywność ruchu na ulicy. 
Ostatecznym wynikiem naszej pracy będzie określenie możliwych wariantów – możliwości zmian ulicy - oraz wskazanie władzom miasta priorytetów działania. Grupa warsztatowa reprezentuje zróżnicowane opinie i każdy z uczestników korzysta z ulicy w inny sposób. Oprócz wypracowania wariantowych rozwiązań będziemy starali się eliminować ich słabe strony i poszukiwać kompromisu.
  • fot. Aleksander Trafas
  • fot. Aleksander Trafas
  • fot. Aleksander Trafas
  • fot. Aleksander Trafas
  • fot. Aleksander Trafas
  • fot. Aleksander Trafas