Społeczeństwo

Spotkali się, by rozmawiać o pomocy dla gdynian z uzależnieniami i w kryzysach psychicznych

Spotkanie Gdyńskiej Koalicji na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom, 14.03.2019, fot. Aleksander Trafas (LIS)
Przedstawiciele Gdyńskiej Koalicji na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom spotkali się 14 marca 2019 roku w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, by przedstawić swoje możliwości i dzięki temu skuteczniej nieść pomoc gdynianom z różnego rodzaju problemami, jak kryzysy psychiczne i uzależnienia.

Konferencja zgromadziła około 60 osób – przedstawicieli gdyńskich instytucji i organizacji pracujących na rzecz mieszkańców Gdyni borykających się z problemami uzależnienia i chorób psychicznych. Kilkanaście prezentacji z możliwością dyskusji po każdej z nich pozwoliło zacieśnić współpracę międzyinstytucjonalną. Zrodziły się nowe pomysły na wspólne działania, na przykład System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej prowadzony przez Towarzystwo św. Brata Alberta będzie kierowany również do ośrodków zamkniętych leczących osoby uzależnione, a po prezentacji Programu Przeciwdziałania Cyberprzemocy przez Dyrektora Ośrodka RAZEM, uczestnicy konferencji wyrazili chęć przeprowadzenia szkolenia na ten temat specjalnie dla Koalicji.   

Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja o projekcie rozpoczęcia partyworkingu, czyli działaniach edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w klubach, dyskotekach, pubach i podczas imprez masowych. Partyworkerzy prowadzą rozpoznanie takich miejsc w Gdyni i niebawem zaczną pracę w naszym mieście. Ogromne wrażenie zrobiło wystąpienie przedstawicieli smopomocowej grupy Anonimowi Narkomani. Osobista historia osoby uzależnionej, która miała odwagę ze szczegółami opowiedzieć o swojej drodze i powrocie do życia dzięki wsparciu, które otrzymała od grupy AN, została nagrodzona brawami.

Jak doszło do powstania Koalicji? – Działania koalicyjne w obszarach wsparcia osób z problemami, mają w Gdyni już dwudziestoletnią tradycję. – mówi Mirosława Jezior, dyrektor gdyńskiego MOPS. – Wspólne działania zaczęły się na przełomie lat 1998-1999 od współpracy ze strażą miejską, policją i pracownikami socjalnymi. Były skierowane do osób bezdomnych. Widząc duże korzyści takiej współpracy, podpisaliśmy porozumienie „Wspólnie przeciw patologiom” i zaprosiliśmy do współdziałania sąd i prokuraturę. Jednym z sygnatariuszy tego porozumienia, w imieniu gdyńskich placówek, w tym edukacyjnych i służby zdrowia, był prezydent Wojciech Szczurek. Kiedy weszła Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, działania interdyscyplinarne w tym obszarze stały się obligatoryjne. W Gdyni nie było problemu, bo zespół „Wspólnie przeciw patologiom” przekształcił się w zespół interdyscyplinarny, który regularnie się spotyka. Były to rozwiązania formalne, ale wiele sytuacji udawało się rozwiązywać dzięki temu, że już wcześniej znaliśmy się i podtrzymywaliśmy relacje. Najmłodszą Koalicją jest ta, na której dzisiaj jesteśmy. Została powołana w 2017 roku. Spotykamy się, abyśmy umieli korzystać z tego, co możemy dać sobie nawzajem, bo tak naprawdę to, co dajemy sobie nawzajem, dajemy osobom, które tej pomocy potrzebują.

Na zakończenie, zostały zaprezentowane nowe rozwiązania, które można wykorzystać w niesieniu pomocy mieszkańcom Gdyni – w Urzędzie Miasta Gdyni powstał Wydział ds. Rodziny oraz Gdyńskie Centrum Kontaktu, które koordynuje aplikację mobilną gdynia.pl, za pomocą której można m.in. zgłaszać nagłe sytuacje wymagające interwencji służb miejskich.

Wszystkich mieszkańców Gdyni, którzy potrzebują pomocy w kryzysie psychicznym, mają problem z uzależnieniem swoim lub bliskich albo chcą zaangażować się w pomoc w tym zakresie, zachęcamy do korzystania ze strony gdyniawspiera.pl.

Konferencję zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (mopsgdynia.pl) we współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni (opitu.pl).
  • Spotkanie Gdyńskiej Koalicji na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom, 14.03.2019, fot. Aleksander Trafas (LIS)
  • Spotkanie Gdyńskiej Koalicji na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom, 14.03.2019, fot. Aleksander Trafas (LIS)
  • Spotkanie Gdyńskiej Koalicji na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom, 14.03.2019, fot. Aleksander Trafas (LIS)
  • Spotkanie Gdyńskiej Koalicji na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom, 14.03.2019, fot. Aleksander Trafas (LIS)
  • Spotkanie Gdyńskiej Koalicji na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom, 14.03.2019, fot. Aleksander Trafas (LIS)
  • Spotkanie Gdyńskiej Koalicji na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom, 14.03.2019, fot. Katarzyna Mejna (LIS)
  • Spotkanie Gdyńskiej Koalicji na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom, 14.03.2019, fot. Aleksander Trafas (LIS)
  • Spotkanie Gdyńskiej Koalicji na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom, 14.03.2019, fot. Aleksander Trafas (LIS)