Społeczeństwo

Te jednostki zrealizują projekty z Budżetu Obywatelskiego 2019

Realizacja projektów wybranych w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego rozpocznie się w przyszłym roku, kiedy do poszczególnych jednostek i wydziałów trafią środki zapisane w budżecie na 2020 rok.

Realizacja projektów wybranych w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego rozpocznie się w przyszłym roku, kiedy do poszczególnych jednostek i wydziałów trafią środki zapisane w budżecie na 2020 rok.

16.08.2019 r.

W oparciu o wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim 2019 do realizacji wskazano 109 projektów dzielnicowych i jeden miejski. Dodatkowo, na Małym Kacku - jako wyraz docenienia najwyższej frekwencji w głosowaniu spośród wszystkich dzielnic - do realizacji trafi również tzw. Projekt +1, czyli pierwsze duże zadanie "pod kreską".
Kolegium Prezydenta na swoim posiedzeniu 13 sierpnia 2019 r. zadecydowało o podziale projektów pomiędzy 13 jednostek miejskich i wydziałów Urzędu Miasta oraz 3 szkoły podstawowe i 4 filie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Będą to:
* Biuro ds. Dzielnic UM
* Biuro Ogrodnika Miasta
* Biuro Plastyka Miasta
* Centrum Aktywności Seniora
* Gdyńskie Centrum Sportu
* Gdyńskie Centrum Zdrowia
* Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni oraz jej filie nr 1, nr 4 i nr 13
* Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego
* Szkoły podstawowe nr 23, nr 31 i nr 34
* Wydział Edukacji UM
* Wydział Inwestycji UM
* Wydział Kultury UM
* Wydział Ochrony Dziedzictwa UM
* Zarząd Dróg i Zieleni
* Zarząd Komunikacji Miejskiej


Informacji w sprawie postępu w realizacji projektów będą udzielać pracownicy poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych.

Dane kontaktowe do każdej z tych instytucji można znaleźć tutaj.

Przypominamy, że co do zasady realizacja projektów wybranych w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego rozpocznie się w przyszłym roku, kiedy do poszczególnych jednostek i wydziałów trafią środki zapisane w budżecie na 2020 rok. W wyjątkowych sytuacjach jednostki mogą rozpocząć działania przygotowawcze jeszcze w tym roku.