Sport i zdrowie

Badamy dzieci, by skuteczniej pomagać

fot. GCZ.

fot. GCZ.

28.05.2019 r.

Samorząd Gdyni od jesieni 2018 r. realizuje projekt Gdyński Zdrowy Uczeń, na który składa się szereg działań skierowanych do uczniów samorządowych szkół podstawowych. Jednym z nich są badania uczniów z klas III i VII w kierunku wczesnego wykrycia czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych, prowadzone z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej ESMS. Badania te są bezpłatne dla uczniów i stanowią uzupełnienie bilansów zdrowia. Swoim zakresem obejmują analizę składu ciała, test wydolnościowy oraz badanie w kierunku zdiagnozowania płaskostopia. Wykonanie badań poprzedzone jest wyrażeniem pisemnej zgody rodzica.

- Gdynia jest miastem szczęśliwców, które należą do grona Smart City. Spodobało nam się zatem innowacyjne rozwiązanie zaproponowane przez Fundację Medicover i przystąpiliśmy do wdrażania ESMS. To dzięki niemu po raz pierwszy mieliśmy możliwość zaobserwowania stanu zdrowia uczniów w skali mikro i makro. To niezwykle przydatne i inspirujące dla nas narzędzie – mówi Anna Melki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

Badania uczniów są sukcesywnie prowadzone w gdyńskich szkołach podstawowych, a wyniki na bieżąco wpisywane do systemu ESMS. To pozwala na analizę stanu zdrowia dzieci jeszcze w trakcie realizacji projektu i reagowanie tam, gdzie pojawia się problem.

- Jeżeli w wybranej placówce oświatowej zaobserwujemy niepokojące wskaźniki otyłości, wówczas przystępujemy do analizy tego, co dzieje się w przestrzeni szkoły. Będziemy analizować zaopatrzenie sklepików, jak funkcjonują lekcje wf, a następnie zaproponujemy konkretne rozwiązania, jak chociażby organizację dodatkowych lekcji poświęconych zdrowemu odżywianiu czy też zajęć sportowych – dodaje Anna Melki.Problem otyłości w Polsce jest bardzo duży. Badania przeprowadzone na terenie naszej gminy potwierdzają to niepokojące zjawisko. Na 750 uczniów z 14 szkół, aż 21 proc. dzieci ma nadwagę lub otyłość, 18 proc. podwyższone ciśnienie, a 31 proc. słabą wydolność fizyczną. Otrzymywane wyniki są podstawą do opracowywania rozwiązań systemowych i strategii w obszarze profilaktyki i ochrony zdrowia najmłodszych gdynian, między innymi obecnie wprowadzanego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni. Poszukiwanie efektywnych i optymalnych rozwiązań w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców to jeden z priorytetów władz Gminy Miasta Gdyni.

- Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce zdecydowała się na wykorzystanie Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej. Zastosowanie innowacyjnego rozwiązania, jakim jest ESMS do badań uczniów, pozwala na bieżące monitorowanie i ocenę stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz na zidentyfikowanie problemów. Na podstawie raportów generowanych przez system ESMS mamy możliwość porównywania danych z wielu szkół i dostosowywania działań odpowiednio do istniejących potrzeb. Realizacja tego projektu jest możliwa dzięki współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, Fundacji Medicover oraz dużemu zaangażowaniu pielęgniarek i dyrekcji szkół – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

O prowadzonych działaniach pod nazwą Gdyński Zdrowy Uczeń Pani Dyrektor Anna Melki opowiedziała na konferencji pt.: „Elektroniczny System Medycyny Szkolnej. Programy profilaktyczne w dobie XXI w. skierowane do dzieci i młodzieży, rodziny”, która miała miejsce 7 maja 2019 r. w Lublinie.