O mieście

Geograficzno-przyrodnicze

Widok na Klif Orłowski z lotu ptaka

Rezerwat Kępa Redłowska

Gdynia: miasto w północnej Polsce, położone nad Zatoką Gdańską, zajmujące powierzchnię 135 km kw., wraz z Sopotem i Gdańskiem tworzące Trójmiasto.

Spójrz na Gdynię z lotu ptaka
Spośród wszystkich gdyńskich pagórków i wzniesień najwyższa jest Góra Donas (205,7 m n.p.m). Na jej szczycie znajduje się wieża telekomunikacyjna z platformą widokową na wysokości 26,5 m. Można dotrzeć tu szlakiem żółtym wchodząc do lasu przy ul. Wolności (dzielnica Działki Leśne) lub wyruszając z pętli przy ul. Miętowej (Dąbrowa). Podobny obiekt znajduje się przy ul. Spółdzielczej. Na jednym ze wzgórz, w pobliżu historycznej granicy między Polską i Wolnym Miastem Gdańsk, zbudowana została w 2007 roku wieża z tarasem widokowym. Rozciąga się z niego widok na Zatokę Gdańską, panoramę Gdyni, Sopotu i Gdańska. Można do niej dojechać od ul. Wielkopolskiej, skręcając w ul. Spokojną i dalej polną drogą do ul. Spółdzielczej. Na oba tarasy widokowe wchodzić można bezpłatnie od 1 kwietnia do 31 października w godz. 8-18 (przy sprzyjających warunkach pogodowych).

Przyroda pod ochroną
W granicach administracyjnych Gdyni jest wiele parków i rezerwatów przyrody, w tym część utworzonego w 1979 roku Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego obejmującego dwa rezerwaty i kilkanaście pomników przyrody.

Rezerwat Kępa Redłowska jest jednym z najpiękniejszych zakątków polskiego wybrzeża. Utworzony w roku 1938 (co czyni go jednym z najstarszych rezerwatów w Polsce), ma powierzchnię 121,91 ha, leży między Orłowem a Kamienną Górą. W Rezerwacie Kępa Redłowska szczególną ochroną objęty jest naturalny las bukowy oraz jarząb szwedzki. Charakterystyczna roślina to rokitnik zwyczajny. Tu, jak nigdzie indziej, obserwować można, jak tworzy się klif. Klif Redłowski, wysoki na 60 m, jest bodaj najbardziej znanym klifem w Polsce. Roztacza się stąd przepiękny widok na Zatokę Gdańską, ale także i na samą Gdynię.

Rezerwat Kacze Łęgi (8,97 ha) w dolinie rzeki Kaczej utworzony w 1983 roku, obejmuje odcinek potoku z niewielkim dopływem oraz dobrze zachowany fragment lasu łęgowego z okazałym drzewostanem i wieloma drzewami pomnikowymi. Chronione tu są pozostałości dawnej szaty roślinnej dolin rzecznych (łęg wiązowy) w formie typowej dla roślinności dna dolin niewielkich rzek. 

Rezerwat Cisowa utworzony w 1983 roku, chroni fragmenty buczyny i łęgu jesionowo – olszowego. Na zajmowanej przez rezerwat powierzchni 24,76 ha rośnie też wiele gatunków chronionych i rzadkich.

Rezerwat Łęg nad Swelinią
został utworzony w 2005 r. na powierzchni 13,40 ha. W rezerwacie tym stwierdzono występowanie ponad 205 gatunków roślin naczyniowych oraz rzadkich ptaków takich jak dzięcioł czarny czy pliszka górska.

Enklawa w sercu Gdyni
W samym centrum Gdyni znajduje się Kamienna Góra - położona na wzgórzu dzielnica willowa i park z punktem widokowym, z którego podziwiać można centrum miasta, port i Zatokę Gdańską. W 1994 roku na szczycie wzniesienia ustawiony został 25-metrowy, metalowy krzyż. Nocą podświetlany, przy sprzyjającej pogodzie widoczny jest z Gdańska i z Półwyspu Helskiego. W parku, obok buków, klonów, dębów, czereśni, jarzębin i grabów rosną też drzewa i krzewy gatunków i odmian ozdobnych, np. klon jesionolistny, cypryśniki, żywotniki, cisy i jałowce. Duża część tego fragmentu Kamiennej Góry to skwery, zieleńce i gazony obsadzane kolorowymi kompozycjami kwiatowymi. Latem odbywają się tu koncerty muzyki promenadowej. To wszystko sprawia, że Kamienna Góra - jedna z najładniejszych części Gdyni - jest ulubionym miejscem spacerów mieszkańców i turystów.
W listopadzie 2010 roku parkowi na Kamiennej Górze nadano imię Lecha i Marii Kaczyńskich. Kamienna Góra to także zespół willowych rezydencji, których większość powstała jeszcze przed II wojną światową. Zarówno zespół urbanistyczny dzielnicy, jak i poszczególne stojące tu wille, wpisano do rejestru zabytków.

  • ikonaOpublikowano: 01.06.2011 13:36
  • ikona

    Autor: Administrator

  • ikonaZmodyfikowano: 21.10.2021 08:25
  • ikonaZmodyfikował: Estera Grubert
ikona