Zmiany w organizacji ruchu w związku z Verva Street Racing Zmiany w organizacji ruchu w związku z Verva Street Racing
Co nowego

Pożyczka na budowę Muzeum Emigracji w Gdyni

Co nowego

Pożyczka na budowę Muzeum Emigracji w Gdyni

Opis alternatywny

13.09.2012 r.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek w gmachu przyszłego Muzeum Emigracji, fot.: Dorota NelkeZa dwa lata w zabytkowym budynku Dworca Morskiego w Gdyni zostanie otwarte Muzeum Emigracji. Projekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej. Umowa o udzielenie pożyczki ze środków europejskich - w ramach inicjatywy JESSICA - podpisana została przez Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Dariusza Daniluka i Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. Uroczystość odbyła się w piątek 14 września 2012 w gmachu Dworca Morskiego przy ul. Polskiej 1 w Gdyni. 

Muzeum Emigracji w Gdyni to jedyne miejsce w kraju, które ukaże historię emigracji z ziem polskich. Gdynia, jak żadne inne miejsce w Polsce predysponowana jest do gromadzenia i popularyzowania wiedzy o emigracji. To właśnie stąd, z Dworca Morskiego w Gdyni, tysiące ludzi, w poszukiwaniu wolności, marzeń i lepszego życia, ruszało w podróż do nowego kraju. W Podpisanie umowy o udzielenie pożyczki ze środków europejskich - w ramach inicjatywy JESSICA dla Muzeum Emigracji, fot.: Dorota Nelkebudynku dawnego dworca, który od 1933 r. przez ponad pół wieku służył za centrum polskiego wychodźstwa, powstanie nowoczesna placówka muzealna, będąca jednocześnie ośrodkiem szeroko pojętego przemysłu kulturalnego.

Przystosowanie tego zabytkowego obiektu do nowych funkcji związane jest z wykonaniem kompleksowych prac budowlano-remontowych, konserwatorskich i adaptacyjnych. Projekt zakłada również zakup wyposażenia (m.in. mebli i urządzeń, sprzętu sieciowego i komputerowego, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego) i instalacji systemu monitoringu.

Pierwszy samorządowy projekt dofinansowany w ramach inicjatywy JESSICA

Projekt „Utworzenie Muzeum Emigracji w obiekcie Dworca Morskiego w Gdyni" jest pierwszym projektem samorządowym na Pomorzu, realizowanym w ramach inicjatywy JESSICA. Ogromne znaczenie projektu dla społeczeństwa zostało docenione przez Bank Gospodarstwa Krajowego poprzez przyznanie maksymalnej wysokości wskaźnika społecznego (80%), co oznacza niezwykle korzystne warunki udzielonego wsparcia.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek podpisuje umowę o udzielenie pożyczki ze środków europejskich - w ramach inicjatywy JESSICA dla Muzeum Emigracji, fot.: Sylwia Szumielewicz -TobiaszJESSICA jest źródłem finansowania zwrotnego (ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego), w formie preferencyjnych pożyczek, inwestycji infrastrukturalnych spełniających jednocześnie cele publiczne i komercyjne, a więc z punktu widzenia rentowności - inwestycji znajdujących się w "niszy rynkowej" i tym samym mało atrakcyjnych dla inwestorów prywatnych oraz banków oferujących kredyty inwestycyjne.


Ul. Polska 1

Muzeum Emigracji, powstające pod znamiennym adresem - Gdynia, ul. Polska 1, łączyć będzie funkcje: wystawiennicze, artystyczne, popularyzatorskie, naukowe oraz edukacyjne. Poprzez profil programowy wystaw stałych i zmiennych, kino studyjne oraz działania o charakterze teatralnym, instytucja pełnić będzie rolę centrum działań kulturalnych, łączącego sztukę i naukę.

Przystosowanie zabytkowego budynku Dworca Morskiego do nowych funkcji związane jest z wykonaniem kompleksowych prac budowlano-remontowych, konserwatorskich  i adaptacyjnych. Koszt projektu to 49,3 mln zł, z czego ok. 23,8 mln finansowanych jest ze środków inicjatywy JESSICA.

Otwarcie instytucji planowane jest na przełomie 2014/2015 roku.

Podpisanie umowy o udzielenie pożyczki ze środków europejskich - w ramach inicjatywy JESSICA dla Muzeum Emigracji, fot.: Dorota Nelke Podpisanie umowy o udzielenie pożyczki ze środków europejskich - w ramach inicjatywy JESSICA dla Muzeum Emigracji, fot.: Dorota Nelke

Podpisanie umowy o udzielenie pożyczki ze środków europejskich - w ramach inicjatywy JESSICA dla Muzeum Emigracji, fot.: Dorota Nelke Podpisanie umowy o udzielenie pożyczki ze środków europejskich - w ramach inicjatywy JESSICA dla Muzeum Emigracji, fot.: Dorota Nelke


fot.: Dorota Nelke i Sylwia Szumielewicz - Tobiasz