Bieżące informacje

Rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu - podpisanie aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie


W dniu 31.10.2013r. podpisany został Aneks nr UDA-RPPM.02.02.02-00-015/10-03 do Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPM.02.02.02-00-015/10-00 projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”. W ramach ww. aneksu rozszerzony został zakres rzeczowy projektu o następujące elementy:

1.  Montaż klimatyzatorów w serwerowniach lokalnych w 59 publicznych placówkach oświatowych wraz z pracami towarzyszącymi.

  1. Wdrożenie platformy edukacyjnej wraz ze szkoleniami użytkowników oraz zakup sprzętu na potrzeby platformy edukacyjnej do 60 publicznych placówek oświatowych w Gdyni, w tym:

-      Rzutniki multimedialne: 879 szt.:

-      Tablice interaktywne: 229 szt.;

-      Wizualizery: 24 szt.;

-      Mikroskopy z kamerą: 14 szt.;

-      Platforma sprzętowa dla platformy edukacyjnej – serwer wraz z macierzą.

oraz sprzęt na potrzeby systemu e-Dziennik:

-      Drukarki A3: 60 szt.Stopka RPO eUsługi kolor

Projekt finansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013