Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim

 
Projekt pn. ”Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim” dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013,  Priorytetu III - Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działania 3.1 - Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 na stronie: http://www.pois.gov.pl/ 

Instytucją Wdrażającą Priorytet III Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – więcej informacji na stronie:  http://www.nfosigw.gov.pl/  

Instytucją Pośrednicząca jest Ministerstwo Środowiska, Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – więcej informacji na stronie: http://www.mos.gov.pl/  

Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych – więcej informacji na stronie:  http://www.mrr.gov.pl/
stopka.deszczówka