Projekty europejskie

Projekty trwające


Projekty trwające Projekty zakończone


Poniżej przedstawiamy listę kluczowych, aktualnie realizowanych projektów w okresie programowania 2014-2020:


Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie

Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego

Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni

Małe skrzydła, wysokie loty - program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni

Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym – utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni

Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni 

Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni


Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj

Rozwój usług społecznych w Gdyni


Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia


Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru


System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni


System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I


Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami


TENTacle


Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny


Informacje o wszystkich projektach są dostępne na portalu otwartedane.gdynia.pl - kliknij