Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Trwające

Sprawdzam! Zwiększanie umiejętności korzystania z mediów i zwalczanie dezinformacji poprzez działania edukacji nieformalnej w ramach...

Projekt pn. Sprawdzam! Zwiększanie umiejętności korzystania z mediów i zwalczanie dezinformacji poprzez działania edukacji nieformalnej w ramach demokratycznego uczestnictwa włączającego młodzieży

Program: Erasmus+
Akcja: Działania wspierajace uczestnictwo młodzieży

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 244 107,50 zł
Dofinansowanie: 244 107,50 zł

Lider w projekcie: Centrum Nauki Experyment w Gdyni
 
Projekt "Sprawdzam! Zwiększanie umiejętności korzystania z mediów i zwalczanie dezinformacji poprzez działania edukacji nieformalnej w ramach demokratycznego uczestnictwa włączającego młodzieży" ma na celu:
 1. Zwiększenie świadomości młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych o mniejszych szansach, w aspektach ważności myślenia krytycznego oraz zdolności do trafnej oceny wiarygodności informacji oraz ich użyteczności, poprzez udział młodzieży w Wydarzeniach, takich jak szkolenia i warsztaty dyskusje i debaty z decydentami, dotyczących szeroko rozumianej tematyki walki z dezinformacją.
 2. Zmniejszenie podatności młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych o mniejszych szansach, na propagandę, dezinformację czy informacje fałszywe, poprzez udział młodzieży w Wydarzeniach dotyczących szeroko rozumianej tematyki walki z dezinformacją.
 3. Rozwinięcie umiejętności efektywnego korzystania przez młodzież z mediów, przede wszystkim elektronicznych w kontekście wiarygodności zawartych w nich informacji oraz dalszego upowszechniania tych informacji przez młodych ludzi poprzez udział młodzieży w Wydarzeniach dotyczących szeroko rozumianej tematyki walki z dezinformacją.
 4. Wdrożenie ścieżki nieformalnego uczenia się zaangażowania przez młodzież w społeczeństwie obywatelskim, mającej na celu wartościowe uczestnictwo młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych o mniejszych szansach, w życiu obywatelskim, społecznym kulturalnym i politycznym poprzez współdecydowanie przez młodzież o kształcie oraz jej udział w całości działań i Wydarzeń merytorycznych projektu, dotyczących szeroko rozumianej tematyki walki z dezinformacją.
 5. Zapewnienie młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych o mniejszych szansach, możliwości zaangażowania i poznania reguł i wzorców uczestnictwa w życiu demokratycznym w świetle wspierania dialogu i spójności społecznej, a także zwalczania dyskryminacji i segregacji poprzez współdecydowanie przez młodzież o kształcie oraz jej udział w całości działań merytorycznych projektu w tym w Wydarzeniach dotyczących szeroko rozumianej tematyki walki z dezinformacją.
 6. Wzmocnienie możliwości wpływania przez młodzież, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych o mniejszych szansach, na procesy decyzyjne na różnym szczeblu i w różnych dziedzinach, na każdym ich etapie, tak by realizowane polityki odpowiadały na rzeczywiste potrzeby młodzieży poprzez współdecydowanie przez młodzież o kształcie oraz jej udział w całości działań merytorycznych projektu, w tym w Wydarzeniach dotyczących szeroko rozumianej tematyki walki z dezinformacją.
Działania:
 1. Wykłady dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz szkolenie dla Grupy Inicjatywnej młodzieży prowadzone przez specjalistów z dziedziny zwalczania dezinformacji.
 2. Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzone przez osoby z Grupy Inicjatywnej młodzieży z udziałem doświadczonego pracownika merytorycznego CNE.
 3. Dyskusja w gronie młodzieży moderowana przez doświadczonego pracownika merytorycznego CNE.
 4. Debata wszystkich młodych uczestników z decydentami moderowana przez doświadczonego pracownika merytorycznego CNE.

Okres realizacji: 01.12.2022 – 31.07.2024
 

Kontakt
Natalia Grzywacz-Leszkowska
tel. 58 727 39 75
e-mail: n.grzywacz-leszkowska@experyment.gdynia.pl

 • ikonaOpublikowano: 13.02.2024 14:18
 • ikona

  Autor: Mikołaj Stasiaczek (m.stasiaczek@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 14:03
 • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona