Trwające

Above European Borders, Across the Time

Projekt pn. Above European Borders, Across the Time


Program: Erasmus+
Akcja: KA 2 Partnerstwa strategiczne

Beneficjent: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 115 631 zł
Dofinansowanie: 115 631 zł

Projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gdyni w okresie od 1.09.2018 do 31.08.2020 r. Projekt zakłada współpracę z trzema szkołami partnerskimi z Niemiec, Holandii i Szwecji. W ramach przedsięwzięcia będą poruszane zagadnienia dziedzictwa kulturowego krajów partnerskich. W projekcie bierze udział 24 uczniów i 9 nauczycieli.

Okres realizacji: 1.09.2018 – 31.08.2020

Kontakt
Aleksandra Ziembińska-Gumiela
tel. 587617708
e-mail: a.ziembinska-gumiela@gdynia.pl