Trwające

Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni

Projekt pn. Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni


Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Partner wiodący:

Koszt gdyńskiej części projektu: 3 579 000 zł
Dofinansowanie: 3 084 000 zł

Celem Urban Labu jest rozwiązywanie problemów i indukowanie rozwoju lokalnego dzięki połączeniu komplementarnych potencjałów sektora publicznego z sektorem społecznych, prywatnym i nauki. Misją jest wypracowywanie, wspieranie i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań społecznych, tak aby mieszkańcom Gdyni – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne czy miejsce zamieszkania – żyło się lepiej. W przestrzeni Urban Lab rozwijane są inicjatywy, które uczą mieszkańców podejmowania działań dla siebie i swojego środowiska lokalnego, pomagają w rozwijaniu kompetencji potrzebnych przedsiębiorcom w rozwijaniu umiejętności społecznych i zawodowych. Poprzez sieciowanie i łączenie zasobów miasta i dobrą współpracę ze środowiskiem biznesu, nauki i NGO organizowane są wydarzenia, seminaria, konferencje w odpowiedzi na wyzwania i problemy miejskie.

Okres realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2021

Kontakt
Joanna Krukowska
tel. 587273910; 587273916
e-mail: j.krukowska@lis.gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://www.gdynia.pl/spoleczenstwo,7580/pierwszy-w-polsce-urban-lab-startuje-w-gdyni,534972