Trwające

Akredytacja 2020-1-PL01-KA120-SCH-000095608

Projekt pn. Akredytacja 2020-1-PL01-KA120-SCH-000095608

Program: Erasmus+
Źródło finansowania: Erasmus+
Akcja: KA 1 Mobilność edukacyjna osób

Beneficjent: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 85 652 zł
Dofinansowanie: 85 652 zł

Celem projektu jest wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie języka angielskiego i metodologii CLIL oraz STEAM. Podczas trwania projektu 7 nauczycieli weźmie udział w szkoleniu zagranicznym na Malcie w Portugalii i Réunion.

Okres realizacji: 01.06.2023 – 31.08.2024


Kontakt
Agnieszka Truszyńska
tel. 585273533
e-mail: a.truszynska@gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 14.02.2024 15:16
  • ikona

    Autor: Mikołaj Stasiaczek (m.stasiaczek@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 13:38
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona