Trwające

Akredytacja 2021-1-PL01-KA120-VET-000046523

Projekt pn. Akredytacja 2021-1-PL01-KA120-VET-000046523

Program: Erasmus+
Źródło finansowania: Erasmus+
Akcja: KA 1 Mobilność edukacyjna osób

Beneficjent: Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 323 533 zł
Dofinansowanie: 323 533 zł

Celem projektu jest stworzenie europejskiego obszaru nauczania zawodowego poprzez: wzmacnianie kompetencji kluczowych i umiejętności przekrojowych, w szczególności znajomości języków i umiejętności cyfrowych, wspieranie rozwoju umiejętności specyficznych dla danego zawodu na obecnym i przyszłym rynku pracy, umożliwienie mobilności wszystkim uczącym się w ramach podstawowego szkolenia zawodowego, wspieranie jakości, przejrzystości i uznawania efektów uczenia się w okresach mobilności za granicą, zwłaszcza z wykorzystaniem europejskich narzędzi i instrumentów służących temu celowi.

Okres realizacji: 01.06.2022 – 31.05.2024


Kontakt
Agnieszka Truszyńska
tel. 585273533
e-mail: a.truszynska@gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 15.02.2024 08:59
  • ikona

    Autor: Mikołaj Stasiaczek (m.stasiaczek@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 13:37
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona