Trwające

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (IV)

Projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (IV)


Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy
Działanie: 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe
Poddziałanie: 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Koszt projektu: 4 377 642 zł
Dofinansowanie: 4 377 642 zł

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia, pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdyni i Sopotu. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby poniżej 30 roku życia. Dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Okres realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2020

Kontakt
Joanna Glazik
tel. 586204954 wew. 122
e-mail: projekty@pupgdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/ruszyly-dotacje-i-szkolenia-dla-bezrobotnych-mieszkancow-gdyni-i-sopotu,532720