Trwające

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (IV)

Projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (IV)


Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie: 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe
Poddziałanie: 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Koszt projektu: 13 158 572 zł
Dofinansowanie: 13 158 572 zł

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia, pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdyni i Sopotu. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby poniżej 30 roku życia. Dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W związku z ogłoszeniem stanu pandemii, w projekcie wprowadzono środki na finasnowanie wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Okres realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2022

Kontakt
Karolina Sikora
tel. 586204954 wew. 122
e-mail: projekty@pupgdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/ruszyly-dotacje-i-szkolenia-dla-bezrobotnych-mieszkancow-gdyni-i-sopotu,532720

  • ikonaOpublikowano: 11.04.2019 07:52
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 20.05.2019 08:30
  • ikonaZmodyfikował: Eunika Rejda
ikona