Uwaga! Od 13 marca rząd wprowadza nowe obostrzenia w województwie pomorskim Uwaga! Od 13 marca rząd wprowadza nowe obostrzenia w województwie pomorskim
Trwające

BALTIC regional promotion of BIOGAS as alternative transport fuel in CIRCuLar EconomieS

Projekt pn. BALTIC regional promotion of BIOGAS as alternative transport fuel in CIRCuLar EconomieS


Źródło finansowania: Instytut Szwedzki (SI)

Partner widoący w projekcie: BioFuel Region AB - Szwecja
Partnerzy: Estonian Biogas Association, Saaremaa Municipality – Estonia; Zemgale Planning Region, EKODOMA Ltd – Łotwa; Gasum LNG AB – Szwcja; Ab Stormossen Oy – Finlandia; Gmina Miasta Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 0 zł
Dofinansowanie: 0 zł

Celem projektu Baltic Biogas Circles jest szeroka promocja biogazu oraz ekologicznych metod jego produkcji jako doskonałego, przyjaznego dla środowiska paliwa stosowanego w transporcie publicznym oraz identyfikacja wyzwań, które należy rozwiązać, aby uczynić z niego realną alternatywę dla większej liczby miast w rejonie Morza Bałtyckiego. Aby zrealizować te cele w ramach projektu Baltic Biogas Circles została zawiązana grupa robocza składająca się z partnerów z regionu Morza Bałtyckiego - przedstawicieli różnych sektorów ze Szwecji, Polski, Finlandii, Łotwy i Estonii: władz publicznych, przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem odpadów komunalnych i produkcja biogazu, oraz firm konsultingowych i stowarzyszeń zajmujących się tematyka biometanu. Jednym z najważniejszych zadań w projekcie jest przygotowanie kompendium wiedzy na temat metod produkcji, pozyskiwania i zastosowania biogazu. Działania promocyjne podejmowane w ramach projektu maja wspomóc aby biometan stał się elementem strategii paliwowych miast i regionów. Praca zespołu projektowego jest ukierunkowana na zwiększeniem popytu na biogaz na rynku. Jak pokazuje przykład szwedzki w węźle biogazowym potencjał instytucjonalny miasta / regionu jest wystarczający, aby obsłużyć cały łańcuch biometanu; od produkcji po modernizację istniejącej infrastruktury, dystrybucję, pojazdy, przepisy i zachęty do jego stosowania.

Okres realizacji: 02.09.2019 – 02.03.2021

Kontakt
Maurycy Rzeźniczak
tel. 586688353
e-mail: m.rzezniczak@gdynia.pl