Trwające

BALTIC regional promotion of BIOGAS as alternative transport fuel in CIRCuLar EconomieS

Projekt pn. BALTIC regional promotion of BIOGAS as alternative transport fuel in CIRCuLar EconomieS


Źródło finansowania: Instytut Szwedzki (SI)

Partner widoący w projekcie: BioFuel Region AB - Szwecja
Partnerzy: Estonian Biogas Association, Saaremaa Municipality – Estonia; Zemgale Planning Region, EKODOMA Ltd – Łotwa; Gasum LNG AB – Szwcja; Ab Stormossen Oy – Finlandia; Gmina Miasta Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 0 zł
Dofinansowanie: 0 zł

Celem projektu Baltic Biogas Circles jest szeroka promocja biogazu oraz ekologicznych metod jego produkcji jako doskonałego, przyjaznego dla środowiska paliwa stosowanego w transporcie publicznym oraz identyfikacja wyzwań, które należy rozwiązać, aby uczynić z niego realną alternatywę dla większej liczby miast w rejonie Morza Bałtyckiego. Aby zrealizować te cele w ramach projektu Baltic Biogas Circles została zawiązana grupa robocza składająca się z partnerów z regionu Morza Bałtyckiego - przedstawicieli różnych sektorów ze Szwecji, Polski, Finlandii, Łotwy i Estonii: władz publicznych, przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem odpadów komunalnych i produkcja biogazu, oraz firm konsultingowych i stowarzyszeń zajmujących się tematyka biometanu. Jednym z najważniejszych zadań w projekcie jest przygotowanie kompendium wiedzy na temat metod produkcji, pozyskiwania i zastosowania biogazu. Działania promocyjne podejmowane w ramach projektu maja wspomóc aby biometan stał się elementem strategii paliwowych miast i regionów. Praca zespołu projektowego jest ukierunkowana na zwiększeniem popytu na biogaz na rynku. Jak pokazuje przykład szwedzki w węźle biogazowym potencjał instytucjonalny miasta / regionu jest wystarczający, aby obsłużyć cały łańcuch biometanu; od produkcji po modernizację istniejącej infrastruktury, dystrybucję, pojazdy, przepisy i zachęty do jego stosowania.

Okres realizacji: 02.09.2019 – 02.03.2021

Kontakt
Maurycy Rzeźniczak
tel. 586688353
e-mail: m.rzezniczak@gdynia.pl