Trwające

CONTRA Baltic Beach Wrack

Projekt pn. CONTRA Baltic Beach Wrack - Conversion of Nuisance To a Resource and Asset


Program: Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
Oś priorytetowa: Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi


Beneficjent: Coastal & Marine Union (EUCC)
Partnerzy w projekcie: Gdyńskie Centrum Sportu, Polska; University of Rostock, Niemcy; Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Polska; EUCC - Coastal Union Germany, Niemcy; KS-VTCtech GmbH, Niemc; Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Polska; Linnaeus University, Szwecja; Estonian Ministry of Environment, Estonia; University of Tartu, Estonia; Atlantic Branch of Shirshov Institute of Oceanology, RAS, Rosja; University of Southern Denmark, Dania; Krinova AB, Szwecja; Municipality of K?ge, Dania; Politechnika Gdańska, Polska; Hanseatic Environment CAM GmbH, Niemcy; Municipality of Vordingborg, Dania; Seegrashandel, Niemcy; Sk?ne Association of Local Authorities, Szwecja; Municipality of Trelleborg, Szwecja; Region Sk?ne, Szwecja; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Polska; Tallinn City Municipality, Tallinn Environmental Department, Estonia; Strandparken I/S, Dania; Municipality of Greve, Dania; GMINA MIASTA PUCK, Polska; Association of Mecklenburgian seaside resorts e.V, Niemcy; Municipality Island of Poel, Niemcy; Sellin Municipality, Niemcy; Municipality Breege-Juliusruh, Niemcy; Gdansk Infrastructura Wodociagowo-Kanalizacyna, Polska; Urzad Miasta i Gminy Tolkmicko, Polska; Gdańskie Wody sp. z o.o., Polska; Uniwersitet Gdansk - Instiyut Oceanografii, Polska; Local shore protection authority SBI KO "Baltberegozacshita”, Rosja; Federal State Budget Institution "National Park "Curonian Spit”, Rosja; Federal State Budget Institution "National Park "Curonian Spit", Niemcy

Koszt gdyńskiej części projektu: 0 zł
Dofinansowanie: 0 zł

Ten projekt ma na celu zmianę sposobu, w jaki przybrzeżne gminy będą obserwować i radzić sobie z glonami, wodorostami oraz innym materiałem naniesionym przez wody morskie. Będzie on rozwijał i prezentował technologie, które będą upoważniać władze ds. planowania wybrzeży do promowania niebieskiego wzrostu i będą zapewniać, że wszystkie problemy zanieczyszczenia plaży mogą zostać zebrane i właściwie wykorzystane. Gdynia bierze udział jako partner stowarzyszony (bez udziału środków europejskich).

Okres realizacji: 01.01.2019 – 30.06.2021

Kontakt
Sylwia Mathea Chwalczewska
tel.
e-mail: s.mathea@gdyniasport.pl

Więcej informacji o projekcie: http://eurobalt.org.pl/aktualnosci/483/contra-konferencja-startowa-projektu-w-kristianstad