Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Trwające

CONTRA: CONflict in TRAnsformations (Konflikt w procesach transformacji) - w ramach ERA-NET Urban Transformation Capacities

Projekt pn. CONTRA: CONflict in TRAnsformations (Konflikt w procesach transformacji) - w ramach ERA-NET Urban Transformation Capacities - 101003758


Program: Horizon 2020
Źródło finansowania: Horizon 2020

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni
Lider w projekcie: Tilburg University (Holandia)
Partnerzy w projekcie:LSA bewoners (Holandia), Ministry of Infrastructure and Water Management, Directorate for Public Participation (Holandia), University of Antwerp (Belgia), City of Genk (Belgia), De Werkvennootschap NV(Belgia), Oslo Metropolitan University (Norwegia), The Municipality of Drammen (Norwegia), University of Warsaw (PL), Gdynia Municipality (PL), Idea Instytut Sp. z o.o.(PL), Het Nieuwstedelijk vzw (Belgia), DuurzaamDoor (Holandia)

Koszt gdyńskiej części projektu: 156 434 zł
Dofinansowanie: 156 434 zł

Projekt ma na celu zbadanie, w jaki sposób zinstytucjonalizowanie aren partycypacyjnych na potrzeby produktywnych konfliktów może zwiększyć zdolność miast do transformacji ku bardziej zrównoważonemu modelowi. W ramach projektu konflikt jest postrzegany jako naturalny i potencjalnie produktywny element zarządzania miastem. Odpowiednio zarządzany, może prowadzić do nowatorskich rozwiązań trudnych problemów i pozwolić wybrzmieć marginalizowanym dotychczas interesom. Wykorzystanie tego potencjału ma kluczowe znaczenie przede wszystkim w obszarze zmian klimatycznych, ponieważ jest to dziedzina polityki o ogromnym znaczeniu politycznym dla przyszłości miast, ale także niosąca ryzyko silnego destrukcyjnego konfliktu. Studia przypadków będą składać się z aktualnych projektów planistycznych skoncentrowanych na zmianach klimatycznych w miastach holenderskich, belgijskich, norweskich i polskich, w których przewiduje się napięcia między wartościami i interesami zorientowanymi ekonomicznie, ekologicznie i tymi związanymi z interesem wspólnot lokalnych. W projekcie CONTRA zostaną porównane (za pomocą wywiadów, obserwacji uczestniczącej i analizy źródeł pisanych) cztery projekty miejskie - po jednym z każdego kraju - skoncentrowane na transformacji klimatycznej. W ramach studiów przypadków zostanie zbadane, w jaki sposób międzysektorowa grupa podmiotów zaangażowanych w praktyki planistyczne (począwszy od administracji miejskiej, przez podmioty rynkowe i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego) radzi sobie z konfliktami i w jaki sposób wykorzystywane są w tym procesie instrumenty prawno-regulacyjne takie jak partycypacja i negocjacje, a także silnie zinstytucjonalizowane mechanizmy, takie jak reprezentatywne podejmowanie decyzji i orzecznictwo sądowe.

Okres realizacji:  01.07.2022 - 31.07.2024

Kontakt
Barbara Tołłoczko-Suchańska
tel. 587273901
e-mail: b.tolloczko-suchanska@lis.gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 17.01.2022 14:54
  • ikona

    Autor: Agnieszka Kazimierska (a.kazimierska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 03.03.2022 08:01
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona